Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

Pohađanje neformalnih edukacija smatram kao kvalitetno ulaganje u sebe! Priča Adise Memić

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

Pohađanje neformalnih edukacija smatram kao kvalitetno ulaganje u sebe! Priča Adise Memić

Adisa Memić dolazi iz Tuzle i članica je Samostalnog sindikata radnika Osnovnog odgoja i obrazovanja Tuzlanskog kantona. Osnovnu i srednju školu završila je u Sarajevu. Uvijek je željela raditi sa djecom, iz toga razloga upisala je i završila smjer razredne nastave na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Prvobitno je stekla zvanje nastavnika razredne nastave, poslije čega se dodatno edukovala i nakon  još dvije godine školovanja stekla zvanje profesora razredne nastave. Zaposlena je u OŠ “Prokosovići” već 22 godine. Iako ima veliki broj godina rada iza sebe  kaže kako svakodnevno nešto novo nauči, od kolega i od djece. Svakodnevno se trudi da usavršava sebe i svoj rad, jer želi da se djeca osjećaju ugodno, sretno i bezbrižno u njenom društvu.

Koliko dugo ste član_ica sindikata, i koja je Vaša uloga u sindikatu?
Članica sam Samostalnog sindikata radnika Osnovnog odgoja i obrazovanja Tuzlanskog kantona već 22 godine. Trenutno sam članica sindikata u sindikalnoj podružnici OŠ “Prokosovići”, a jedno vrijeme sam bila i povjerenica sindikata u svojoj školi.

Šta za Vas predstavlja sindikat?
Sindikat za mene predstavlja organizacijsku snagu, koja pruža sigurnost nama uposlenicima.

Zašto ste se prijavili na kurs informatike u Agora centru?
Na ovaj kurs sam se prijavila zato što mislim da  poznavanje rada na računaru danas predstavlja, ne prednost, nego obavezu. Tačnije, ukoliko niste računarski pismeni i ne idete u korak s vremenom, ukoliko u nastavu ne uključite savremene tehnologije, teško da ćete zainteresovati djecu za rad i učenje.

Smatrate li da će Vam završeni kurs informatike pomoći u budućem radu i na koji način?
Smatram da će mi kurs informatike dosta pomoći u budućem radu, jer svi znamo da su djeca opsjednuta savremenim tehnologijama. Suhoparno učenje, samo iz udžbenika, za njih predstavlja teret i imaju otpornost prema takvom radu. Potrudit ću se da interesovanje djece za savremene tehnologije kanališem u smjeru da im ta tehnologija bude sredstvo pomoću kojeg će učiti i istraživati.

Smatrate li da su ovakve i slične edukacije važne za Vas i Vaše radne kolege_ice i u kojoj mjeri?
Da, smatram da jesu. Nastavnici osim redovne nastave vode dosta vannastavnih aktivnosti kao i radionice sa učenicima i roditeljima. Nakon stečenog znanja na ovoj edukaciji puno lakše će biti osmisliti zanimljive aktivnosti za sve učenike.

Koju biste poruku poslali svojim kolegama_icama u kontekstu važnosti pohađanja edukacija za razvoj vještina, znanja i kompetencija?
Ovaj kurs omogućava svima da steknu ili usavrše znanja u različitim računarskim programima. Pohađanje ove edukacije smatram kao kvalitetno ulaganje u sebe. Preporučila bih svim uposlenim u obrazovanju koji nemaju barem osnovno informatičko znanje, da se uključe u ovu edukaciju, jer je korist za same učitelje/nastavnike neprocjenjiva a samim time i za širu društvenu zajednicu, uzimajući u obzir zanimanje kojim se mi bavimo.