Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

Uposlenici

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

Asmira Malkočević

Izvršna direktorica

asmira@agoracentar.org

Vedrana Dautović

Programska asistentica

vedrana@agoracentar.org