Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

Partneri i donatori

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

Udruženje građana Agora od svog osnivanja za građane organizuje neformalne edukacije u skladu s njihovim potrebama, te radi na jačanju kapaciteta pojedinca i zajednice koji koriste stečena znanja i vještine za stvaranje boljih uslova u životnom i radnom okruženju. Aktivnosti se realizuju zahvaljujući finansijskoj i mentorskoj podrci naših donator i partnera, te volonterskom angažmanu pojedinaca. Svi zajedno radimo na stvaranju boljih prilika za neformalno obrazovanje i učenje prilagođeno potrebama svakog pojedinca. Zajednica koja uči je zajednica koja raste. 

Naši partneri i donatori: