Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

Volontiraj!

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

Poznato je da volontiranje, pored društvene koristi, donosi mnoge benefite za lični i profesionalni razvoj volontera.

Ali zašto volontirati baš u Agora centru? Zato što volontiranje u Agori doprinosi boljoj zapošljivosti mladih osoba. Evaluacija našeg programa pokazala je da znanja, vještine i iskustvo koje mladi stiču kroz naše edukacije, mentorstvo i praktičan rad čine naše volontere atraktivnijim kod poslodavaca. Pokazuje to i činjenica da je u proteklih par godina od 30  volontera koji su imali dugoročni volotnerski angažman (tri i više mjeseci) u edukativnom programu, njih 20 pronašlo neki vid zaposlenja u roku do godine dana.

Ukoliko želite postati dijelom volonterskog tima u kojem možete steći nova iskustva, znanja, razviti komunikacijske i organizacijske sposobnosti, proširiti socijalnu mrežu, te naučiti kako na zanimljiv i inovativan način prenijeti znanje, ovo je prilika za vas! UG Agora, poziva sve one koji žele doprinositi razvoju neformalnog obrazovanja i istovremeno unaprjeđivati vlastita znanja i vještine, da se prijave na otvoreni poziv za volontera/ke u Agora centru.

Prijaviti se možete popunjavanjem OBRASCA PRIJAVE ZA VOLONTIRANJE. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem maila agora@agoracentar.org ili telefonom na 035 277 114.
Postanite dijelom kvalitetnog i kreativnog tima!

Mi ćemo se potruditi da članovima volonterskog tima ponudimo brojne mogućnosti kao što su:

  • sticanje iskustva u radu u društveno-edukativnom centru
  • sticanje radnog iskustva kroz dugoročno volontiranje u struci u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH
  • mogućnost sticanja novih znanja i vještina kroz vlastito iskustvo, voditeljsku poziciju, te učešće na edukacijama za volontere
  • mogućnost produžavanja volonterskog ugovora u skladu sa postignutim rezultatima, motivacijom volontera i potrebama Agora centra
  • mentorstvo i individualno praćenje u profesionalnom razvoju
  • sticanje mogućnosti za dobivanje preporuka u daljnjem životu i rad
  • mogućnost profesionalnog/plaćenog angažmana po završetku volontiranja

Čekamo te!