Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

Skupština

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

Skupština Udruženja građana Agora

Skupština Udruženja građana Agora je najviši organ upravljanja i odlučivanja o radu i razvoju organizacije. Skupština ima sedam članova koji volonterski doprinose radu i razvoju organizacije nudeći svoja znanja, vrijeme i sposobnosti.  Od sedam, dvije osobe su i osnivači Udruženja, dok su ostalih pet dugogodišnji volonteri koji svakodnevno učestvuju u radu i aktivnostima Udruženja. Kao organizacija koja fokus stavlja na razvoj mladih, ponosni smo istaći da su četiri člana Skupštine upravo mladi. 

Slaven Ostojić
Jasna Jašarević
Suana Huremović
Adin Bešlagić
Magbula Trle
Semra Sukanović