Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

Uspješne priče: Mladi pokrenuli vlastiti biznis

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

Uspješne priče: Mladi pokrenuli vlastiti biznis

Projekat „Uči, misli, djeluj“ imao je cilj jačanje poduzetničke misli kod mladih osoba kroz edukaciju, mentorstvo i samozapošljavanje. Mlade osobe do 35 godina starosti, imale su priliku da se prijave na edukaciju za razvoj poduzetničkih ideja, ali i da osvoje sredstva za osnivanje vlastitog biznisa.
Kroz projekat su podržane tri poduzetničke ideje:

  • Računovodstvena agencija „SM“
  • “Mentha“ – proizvodnja prirodne kozmetke
  • Galerija umjetničkih slika „Tuzla art“

Predstavljamo vam poduzetničke ideje, odnosno mlade osobe koje su uzele učešće u edukaciji, napisale biznis plan i osvojile grant sredstva koja su im omogućila pokretanje vlastitog biznisa.

Amila Hamzić, poduzetnica

Agora: Kako je došlo do odluke o pokretanju vlastitog biznisa?

Amila: „S obzirom da sam studentica ekonomskog fakulteta UNTZ, dugo sam imala želju za pokretanjem vlastitiog biznisa. A razlog pokretanja upravo ovog biznisa leži u činjenici da sam imala gotove proizvode, jer je tata umjetnik i autor slika. Prvi korak za realizaciju bio je razgovor sa roditeljima, i predstavaljanje ideje, s obzirom da sam ja još uvijek studentica. Nakon što sam razradila poslovni plan, dobila sam i podršku i roditelja. Drugi korak bio je izazov, a ticao se pronalaska finansijskih sredstava za realizaciju poslovne ideje“.

Agora: Kako su tekli prvi koraci?
Amila: „Prije odluke o pokretanju biznisa najprije je prethodilo istraživanje tržišta. Nakon obavljenih razgovora sa kupcima umjeničkih slika, ali i vlasnicima galerija, uvidjela sam da postoji zainteresovanost kupaca, što me dodatno ohrabrilo za pokretanje biznisa.
Nakon što sam pronašla informaciju da Udruženje građana Agora u okviru projekta „Uči, misli, djeluj“ pruža mogućnost edukacije o poduzetništvu i pisanju biznis planova; nakon čega najbolji biznis planovi mogu osvojiti inicijalna sredstva za pokretanje vlastitiog biznisa ali i mentorstvo, odlučila sam iskoristiti tu šansu“.

Agora: Šta bi poručila mladima koji razmišljaju o ulasku u svijet poduzetništva?
Amila: „Smatram da mladi danas nisu dovoljno poduzetni. Jako puno prilika je oko nas, a mladi ih ne koriste. Iako su završili fakultete, nemaju zaposlenje, ipak se ne usuđuju upustiti u ovaj izazov. Ovom prilikom ih želim ohrabriti. Jako puno organizacija, poput Agore, pruža prilike kako za edukaciju oko pokretanja biznisa, tako i mogućnosti osvajanja bespovratnih sredstava za njihove poslovne planove. Dovoljno je samo čvrsto zasanjati i pratiti svoje snove. Naravno da će biti uspona i padova, ali treba vjerovati u svoje ideje jer samo ukoliko pokušamo znamo da li ćemo uspjeti ili ne!“