Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

Poziv za učlanjenje u novu sekciju žena pri Udruženju žena Tuzle

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

Poziv za učlanjenje u novu sekciju žena pri Udruženju žena Tuzle

Udruženja žena Tuzla i  Agora centar pozivaju zainteresovane ženske osobe da se volonterski angažuju u radu nove sekciju o okviru Udruženja žena Tuzle.  Sekcija će imati cilj da razvija i implementira aktivnosti za prevenciju zdravlja žena na području grada Tuzla, što se pokazalo kao jedna od prioritetnih potreba žena u ispitivanju  koje su ova dva udruženja realizovala u periodu novembar – decembar 2016. godine.
Članice sekcije će imati priliku da tokom angažmana stiču znanja iz oblasti zdravih životnih stilova, prevencije oboljenja, da unaprjeđuju liderske i organizacijske vještine, vještine timskog rada i komunikacije, te da direktno učestvuju u pripremi i realizaciji aktivnosti za očuvanje zdravlja žena.
Novoformirana sekcija će djelovati pri Udruženju žena Tuzle, a članstvo u istoj podrazumijeva:
–          učešće u edukaciji za unaprijeđenje liderskih i organizacionih vještina članica sekcije
–          učešće u izradi plana rada aktivnosti sekcije
–          doprinos implementaciji dogovorenih aktivnosti
Agora centar će tokom 2017. godine pružiti podršku radu sekcije kroz:
–          pripremu i realizaciju edukacije za unaprjeđenje liderskih i organizacionih vještina članica sekcije
–          pripremu i realizaciju radionica na temu prava i položaja žena
–          podršku u izradi plana rada sekcije
–          mentorsku podršku implementaciji aktivnosti za očuvanje zdravlja žena.

Okvirni program rada novofomirane sekcije:
(Konačni termini će biti dogovoreni i potvrđeni sa prijavljenim učesnicama na informativnom sastanku.)

12.maj 2017. godine               – rok za prijavu

16. maj 2017.  godine            – informativni sastanak za prijavljene članic

19. i 20. maj 2017. godine    – Prvi modul edukacije:  „ Aktivizam kao način za poboljšanje položaja žena“

02. i 03. juni 2017. godine   – Drugi modul edukacije: „Analiza problema i akciono planiranje

29. i 30. septembar               – Treći modul edukacije  „Od plana do akcije“

Oktobar – decembar 2017.  –  mentorska podrška implementaciji akcionog plana

Maj – Decembar                     – Radionice o pravima i položaju žena

Sve zainteresovane osobe se mogu prijaviti najkasnije do 12.maja 2017. godine, putem obrasca na linku:  https://goo.gl/forms/5V5v7UMzd9W2NcJg1,   a više informacija možete dobiti i kontaktom na telefon brojeve  035 257 126 – Udruženje žena Tuzle  035 312 930 Agora centar.