Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

Kurs informatike

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

Kurs informatike

Kurs informatike

Računar koristiš samo za učešće na društvenim mrežama, internet pretrage i zabavu?
Dodajmo mu još neke upotrebne funkcije zajedno kroz KURS INFORMATIKE u Agora centru!

Neke procjene govore da je procenat informatički nepismenih građana u BiH između 40 – 50%, a ovakvi podaci stavljalju nas daleko iza evropske, pa čak i pismenosti zemalja u okruženju.
Nemoj biti dio statistike!

Kurs informatike Agora centra obuhvata osnove rada na računaru i programski obrađuje:

  • Osnovni koncept Infromacionih tehnologija – Osnove IT
  • Upotreba računara i upravljanje file-ovima 
  • Izrada i uređivanje teksta
  • Proračunske tablice
  • Pezentacije
  • Informacije i komunikacije – Internet /Web mail

Šta nudi kurs u Agora centru?

Po završetku krusa polaznik je osposobljen da samostalno izrađuje i vrši korekcije na tekstovima, izrađuje, uređuje i koristi proračunske tablice, izrađuje prezentacije, te da samostalno koristi internet pretraživače, koristi e-mail, te da koristi društvene mreže.

Nastavni kadar

Nastavu izvode stručni i iskusni voditelji osposobljeni za realizaciju nastave, koji su pored dodiplomskog studija uključeni u kontinuirani internacionalni program obuke iz oblasti inovativnih metoda obrazovanja odraslih.

Dodatna vrijednost

Izborom Agora centra za partnera podržavate razvoj neformalnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, jer se sav višak prihoda od kurseva usmjerava u organizaciju subvencioniranih obrazovnih programa za nezaposlene i socijalno ugrožene kategorije građana (nezaposlene mlade, žene i djecu).

Gradimo zajedno društvo znanja!

Kada se mogu prijaviti na kurs informatike?

Agora tokom godine redovno objavljuje pozive za formiranje grupa za učenje informatike, te pratite sekciju na našoj web stranici Upisi u toku.

Ukoliko imate već formiranu grupu moguće je sa učenjem krenuti uvijek.

Kada će biti organizovani subvencionirani kursevi?

Agora svakodnevno nastoji osigurati sredstva iz zajednice kako bi osigurala subvencionirane i povoljne kurseve za ranjive kategorije društva. U skladu sa prilivom sredstava nastojat ćemo dva puta godišnje objaviti pozive za subvencionirane kurseve


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *