Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

Poziv za upis na besplatnu edukaciju pisanja biografije/ CV-a

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

Poziv za upis na besplatnu edukaciju pisanja biografije/ CV-a

Udruženje građana Agora u partnerstvu s Fondacijom tuzlanske zajednice organizuje besplatanu edukaciju pisanja CV-a za građane/ke nastanjene u mjesnoj zajednici Kiseljak.
Zainteresovani građani/ke mogu se prijaviti na učešće u radionicama za pisanje CV-a.

OPIS EDUKACIJE
Edukacija je namijenjena osobama nastanjenim u mjesnoj zajednici Kiseljak, a koje žele savladati tehnike predstavljanja svojih znanja i vještina, te naučiti kako napisati kvalitetan CV. CV ili biografija za posao jeste obavezni dio prijave za svaku poslovnu poziciju, a njegova svrha je da vas i vaše stručne kvalifikacije predstavi potencijalnom poslodavcu. Kroz 8 sati trajanja edukacije učesnici će biti u prilici da se:

  • Upoznaju s pojmom CV i značajem izrade CV-a,
  • Praktično rade na izradi vlastitog CV-a,
  • Da usvoje znanja i tehnike predstavljanja poslodavcu.

Po završetku edukacije učesnici će:

  • Razumjeti važnost CV-a/biografije kao načina predstavljanja poslodavcu,
  • Imati izrađen nacrt biografije, CVa,
  • Biti u stanju da ukratko predstave sebe, svoje radno iskustvo, vještine,
  • Razumijeti pravila poslovnog ponašanja.

Iskustvo voditelja u radu sa odraslima, interaktivan način rada, te sigurno i pozitivno okruženje ohrabriti će učesnike da govore o sebi i svojim znanjima i vještima, te ih osposobiti da nakon završene edukacije budu spremni za traženje novih poslovnih prilika.

TRAJANJE, DINAMIKA I VRIJEME REALIZACIJE EDUKACIJE
Edukacija će trajati 8 sati i realizovati se kroz 2 susreta 11 i 12. aprila 2022. godine u terminu od 12:00h – 16:00h u prostorijama Društvenog centra na Kiseljaku.

PRIJAVE
Zainteresovane osobe mogu se prijaviti na edukaciju do 10. APRILA 2022. godine.

LINK ZA PRIJAVU

Za dodatna pitanja i informacije možete nas kontaktirati putem telefona 035 277 114/115 ili putem maila agora@agoracentar.org.

Aktivnosti se provode u okviru projekta “Inkluzivni razvoj zajednice Kiseljak, za unaprjeđenje socijalno ekonomskog aspekta života građana, posebno Roma“ kojeg implementira Fondacija tuzlanske zajednice uz podršku Freudenberg fondacije i Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj Republike Njemačke.