Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

Ko su volonteri Agora centra? Mladi ljudi koje vrijedi upoznati! Priča Mirele Hodžić

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

Ko su volonteri Agora centra? Mladi ljudi koje vrijedi upoznati! Priča Mirele Hodžić

Dugogodišnja volonterka Agora centra, Mirela Hodžić, je Bachelor engleskog jezika i književnosti čiji angažman u programima Agore počinje još 2010. godine, kada kao mlada osoba i studentica nije imala radno iskustvo. Danas, Mirela je uposlenica Piksel Interactive firme sa sjedištem u Tuzli i zbog poslovnih obaveza nije u mogućnosti aktivno volontirati, ali i dalje djeluje kao članica Udruženja. Slijedi njena priča:

Kada i zašto ste se uključili u programe Agora centra?
U programe Agora centra sam se uključila 2010. godine, na drugoj godini studija. Glavni razlog volontiranja je bilo usavršavanje profesionalnih vještina.

Zašto baš kroz volontiranje?
Agora centar pruža odlične programe mladim ljudima koji kroz volotiranje dobijaju priliku da rade na profesionalnom i ličnom osnaživanju. Kao student druge godine željela sam da svo znanje koje sam sticala na fakultetu počnem odmah primjenjivati u praksi i na taj način jačati svoje kapacitete.

Kako mladi pozitivno mijenjaju sebe i svoju zajednicu kroz angažman u Agori?
Kroz učešće u raznim programima koje Agora centar nudi, a koji su namjenjeni zajednici, mladi ljudi djeluju na jedan drugačiji način, sprovode demokratske vrijednosti, te postaju dio promjene kakvu žele vidjeti u svojoj zajednici. Mladi ljudi svojim volonterskim angažmanom i djelovanjem u zajednici direktno doprinose razvoju iste.

Kako je volonterski rad u Agori i edukativnom programu uticao na tvoje osnaživanje, promišljanja o prilikama za mlade ljude i prilkama za neformalne edukacije?
Volonterski angažman u Agora centru mi je omogućio da aktivno radim na svom osnaživanju, počevši od angažmana kroz edukativni program koji centar nudi, kroz učešće na raznim aktivnostima namijenjenim individualnom razvoju do uključivanja u aktivnosti zajednice. Agora centar pruža priliku mladim ljudima da razmišljaju i djeluju na jedan drugačiji, kreativan, nekonvencionalan i pozitivan način, da djeluju individualno ali i sa ostalim građanima zajednice, te na taj način osnažuju i sebe kroz neformalno obrazovanje i zajednicu u kojoj djeluju.

Tvoja poruka vršnjacima?
Volontirajte i iskoristite prilike koje vam se nude.