Dani otvorenih vrata Agora centra

Agora centar će u periodu od 29. novembra do 06. decembra 2016.godine organizovati manifestaciju ”Dani otvorenih vrata” tokom koje će građani imati priliku da se informišu o radu Agora centra, te da se kroz učešće u aktivnostima upoznaju sa idejom i ljudima koji čine Agoru.

Organizacijom manifestacije Agora nastoji doprinijeti unapređenju kulture življenja u lokalnoj zajednici kroz promociju kulture, kulturnog stvaralaštva i cjeloživotnog učenja. Sama manifestaija će omogućiti stvaranje prilika za promociju rada lokalnog stanovništva koje se profesionalno ili amaterski bavi kulturnim i stvaralačkim radom, te promociju društvenih centara kao mjesta dostupnih za sve građane koji se žele baviti razvojem kulturnih sadržaja.

Manifestacija će biti otvorena u utorak 29. novembra 2016. godine, sa početkom u 16:00 sati, likovnom izložbom Harisa Muharemovića.

plakat-2