Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

Zajednica koja uči, zajednica koja raste!

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

UG Agora, započelo je kampanju „Zajednica koja uči, zajednica koja raste” koja ima za cilj unapređenje uslova za razvoj programa neformalnog obrazovanja kroz adaptaciju i opremanje potkrovlja Agora centra.Picture1

Realizacijom kampanje želimo odgovoriti na potrebu za zanatskim obukama koju su iskazali građani u ispitivanju potreba koje je provela Agora u 2012. godini. Ispitivanje je obuhvatilo 220 građana (žene, mladi, odrasli), a više od 50% ispitanih građana iskazalo je potrebu za nekom vrstom zanatske obuke (obukom za šnajdere, kozmetičare, frizere, stolare i sl). Kako UG Agora u društvenom centru kojim upravlja nema dovoljno prostora za razvoj programa zantskih obuka, okupili smo zainteresiranu grupu aktivista koji se žele uključiti u izgradnju zanatskog inkubatora u našoj zajednici, te smo pokrenuli kampanju.

U prvoj polovini 2014. godine realizovana je prva faza kampanje koja je izmala za cilj prikupiti 9750KM koje bi omogućile da se započne sa adaptacijom potkrovlja Agora centra u kojem će se razvijati zanatski inkubator kako bi nezaposleni građani, posebno mladi i žene imali priliku da stiču znanja i vještine koje će im omogućiti da povećaju lične kompentencije i samostalno privređuju. Pri tome je Fondacija Mozaik ponudila mogućnost, da ukoliko u prva dva mjeseca 2014.godine lokalna zajednica prikupi 4875KM, taj isti iznos bude uduplan od strane Fondacije.

Sa ciljem prikupljanja sredstava UG Agora je provela nekoliko aktivnosti:

  • Kontakti sa pojedinicima i firmama sa područja Simin Hana u cilju namicanja sredstava. Ukupno 15 lokalnih firmi i malih poduzetnika je kontaktirano, te su održani sastanci sa ciljem dobijana podrškeza kampanju. Kampanju je podržalo 5 firmi, u ukupnom iznosu od 820KM.
  • Informisanje članova, prijatelja organizacije i simpatizera Udruženja koji su podržali kampanju u ukupnom iznosu od 235KM.
  • Organizacija edukativnih aktivnosti sa ciljem namicanja sredstava. Ukupno 14 članova Udruženja svojim volonterskim angažamanom omogućili su organizaciju sedam različitih eduaktivnih kurseva u koje je uključeno 219 građana/pojedinaca koji su ukupno donirali 5197 KM za kampanju.

Prva faza kampanje završena je 24. marta 2014. godine kada je ukupno prikupljeno 11127KM, pri čemu je iznos od 6252KM prikupljen u lokalnoj zajednici, a Fondacija Mozaik je obezbijedila iznos od 4875KM. Skraćeni izvještaj o završeku prve faze kampanje možete preuzeti ovdje.

Početkom septembra počele su pripreme za izvođenje prvog dijela radova (postavljanje rigips ploča i uređenje elektroinstalacija), čime će se stvoriti uslovi za dalju adaptaciju i opremanje zanatskog inkubatora.

Budući da je za potpunu adaptaciju potkrovlja potreban iznos od 30000KM, UG Agora će u narednom periodu nastaviti sa kampanjom prikupljanja sredstava kako bi se obezbijedio nastavak radova i ostvarenje konačnog cilja kampanje, tj. izgradnja i opremanje zanatskog inkubatora u Agora centru.

Inače, kampanje je provedena uz mentorsku pordšku Fondacije Mozaik, a kao dio programa Akademija održivosti u koju je Udruženje Agora uključeno  2013. godine. Akademija održivosti,kao dio projekta SIGN za održivost koji realizuje SIGN, mreža lokalnih fondacija sa Zapadnog Balkana, je program edukacije sa grantovima, koji organizacijama civilnog društva nudi vještine i znanja kako bi unaprijedili svoju održivost.