01.12.2016.

Vanredna testiranja

UG Agora pruža mogućnost za vandredno polaganje osobama koje imaju određeni nivo znanja koji žele potvrditi uvjerenjem/certifikatom.

U Agora centru moguće je uraditi vanredno polaganje iz engleskog, njemačkog, turskog, italijanskog, švedskog jezika, te informatike.

Procedura za vandredno polaganje:

  • Termin za vandredno polaganje dogovara se posebno u skladu sa potrebama korisnika
  • Vandrednom polaganju mogu pristupiti članovi, koji su ispunili pismeni zahtjev za vandredno polaganje i izvršili uplatu participacije.
  • Članovi koji vandredno polažu infromatiku imaju pravo na učešće na jednom predavanju, koje je organizovano za tu svrhu, sa ciljem pripreme za polaganje.
  • Polaganje testa vrši se u prisustvu stručnog voditelja edukativnih aktivnosti
  • Polaznik koji je osvojio 60 i više bodova smatra se da je zadovoljio test, te mu Sekretar Udruženja ili druga ovlaštena osoba izdaje uvjerenje.