Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

Upisi u toku

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

U toku su upisi na kurseve za djecu i tinejdžere u Agora centru
Kursevi u redovnom edukativnom programu:

KURS WEB DIZAJNA za djecu i tinejdžere
Kurs je usmjeren na poznavanje svih detalja HTML-a i CSS-a koji će vam pomoći da steknete kompletnu sliku o ovim programskim jezicima. Tokom kursa naučit ćete kako funkcioniše web i steći informatičku pismenost koja spada među najtraženija znanja savremenog svijeta.
Kurs će vam omogućiti da samostalno izradite web stranicu bez upotrebe unaprijed postojećih uzoraka/tampleta, dakle da kreirate kompletan dizajn sajta, organizacije stranice i njenog sadržaja, izradu HTML koda koji sve to realizuje, dok će poznavanje CSS-a pomoći da stilizujete njen sadržaj.
Planirano je da grupa počne sa radom sredinom mjeseca novembra, ili u momentu dovoljnog broja prijava nakon navedenog datuma, o čemu će svi prijavljeni kandidati biti obaviješteni.
Više informacija o kursu, načinu prijave, cijeni i terminima možete pronaći na LINKU.

WORDPRESS: KURS WEB PROGRAMIRANJA za djecu i tinejdžere
Kurs web programiranja namijenjen je djeci i tinejdžerima koji žele naučiti kako izraditi i uređivati web stranice. Kurs je baziran na sticanju praktičnih i upotrebljivih znanja i vještina, pa će tako polaznici tokom kursa učiti kroz praktičan rad. Nakon završene obuke polaznici će imati izrađen prvi web site.
Planirano je da grupa počne sa radom sredinom mjeseca novembra, ili u momentu dovoljnog broja prijava nakon navedenog datuma, o čemu će svi prijavljeni kandidati biti obaviješteni.
Više informacija o kursu, načinu prijave, cijeni i terminima možete pronaći na LINKU.

 

KURSEVI ENGLESKOG I NJEMAČKOG JEZIKA za djecu i tinejdžere
Kurs engleskog jezika realizuje se po provjerenon programu stranog izdavača (Oxford), a kurs njemačkog jezika po Beste freunde udžbenicima. Programi su prilagođeni različitim uzrastima, metodički osmišljeni tako da kroz zabavu i raznolike pristupe učenju polaznicima približe strani jezik. Raznovrsne jezičke vježbe unaprjeđuju znanje iz gramatike i vokabular, te pismene sposobnosti učenika i vještine osnovne komunikacije. U nastavi se, pored udžbenika i radne sveske, koriste i audio i video materijali, te kreativne radionice kao metoda za učenje, što će polaznicima pored znanja iz jezika proširiti i znanje o engleskoj i njemačkoj kulturi.
Planirano je da grupe za učenje počnu sa radom sredinom mjeseca novembra, ili nakon tog datuma u momentu prijave dovoljnog broja polaznika, o čemu će prijavljeni kandidati biti obaviješteni. Svi časovi će biti realizovani u prostorijama Agora centra u centru grada, na adresi Maršala Tita 109 (puta Robota u centru grada).
Više informacija o kursu, načinu prijave, cijeni i terminima možete pronaći na LINKU.

Kursevi u subvencionisanom edukativnom programu:

KURS SVIRANJA GITARE – POČETNI I NAPREDNI STEPEN, za djecu i tinejdžere
U toku je upis upis na subvencionisani kurs sviranja gitare za djecu i tinejdžere, POČETNI I NAPREDNI STEPEN. Grupe za učenje počinju sa radom sredinom novembra.
POČETNI KURS: utorkom od 18.00 do 20.00 sati
NAPREDNI KURS: četvrtkom od 18.00 do 20.00 sati
Rok za prijave i uplate participacije je 12.novembar.
Više informacija o kursu, načinu prijave, cijeni i terminima možete pronaći na LINKU.

 

KURS SVIRANJA KLAVIJATURA – POČETNI STEPEN, za djecu i tinejdžere
U toku je upis na subvencionisani kurs sviranja klavijatura za djecu i tinejdžere. Kurs je usmjeren na muzičko opismenjavanje učesnika, razvijanje kreativnosti, te osjećaja za ritam i muziku kod učesnika. Programi se realizuje u skladu sa potrebama grupe, uz stručnu podršku voditelja.

Više informacija o kursu, načinu prijave, cijeni i terminima možete pronaći na LINKU.