Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

WEB DIZAJN (html i css)

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

Kurs programiranja
WEB DIZAJN (html i css)

LINK ZA PRIJAVU

Opis kursa
Kurs je usmjeren na poznavanje svih detalja HTML-a i CSS-a koji će vam pomoći da steknete kompletnu sliku o ovim programskim jezicima. Tokom kursa naučičete kako funkcioniše web i steći informatičku pismenost koja spada među najtraženija znanja savremenog svijeta.
Kurs će vam omogućiti da samostalno izradite web stranicu bez upotrebe unaprijed postojećih uzoraka/tampleta, dakle da kreirate kompletan dizajn sajta, organizacije stranice i njenog sadržaja, izradu HTML koda koji sve to realizuje, dok će poznavanje CSS-a pomoći da stilizujete njen sadržaj.

Šta je HTML?
Skraćenica za HyperText Markup Language, što znači prezentacijski jezik za izradu web stranica. Većina web stranica koje ste ikad posjetili kreirana je upravo upotrebom obog jezika. Svoju raširenost zahvaljuje jednostavnosti i tome što je od početka bio zamišljen kao besplatan i tako dostupan svima.

Šta je CSS?
CSS je skraćenica za Cascading Style Sheets koji predstavlja nezavisan jezik, odvojen od odvojen od HTML-a, pri čemu oba programska jezika zavise jedan od drugoga. Uz pomoć HTML-a kreira se struktura dokumenta i stvaraju elemente stranica, dok CSS te iste elemente stilizuje i uređuje kako bi dobili željeni oblik i funkciju. Bez CSS-a, moderni sajtovi bi izgledali veoma jednostavno i ne bi se mogli koristiti na adekvatan način.


Zašto web programiranje?

IT industrija je pored, finansijskog i medicinskog sektora najprofitabilnija grana u svijetu. U BiH IT sektor pruža velike prilike za razvoj i stvaranje novih radnih mjesta što pokazuje i činjenice da :
– IT sektor u BiH je proteklih pet godina ostvario rast od čak 72%
– Broj zaposlenih u IT sektoru je u stalnom porastu, te je u proteklih pet godina porastao za čak 66%
– IT kompanije su u stalnoj potrazi za novim uposlenicima.
Osim toga, znanje iz IT-a omogućava da ponudite svoje usluge na slobodnom tržištu širokom spektru klijenata od manjih i većih lokalnih kompanija, tako i klijentima na svjetskom tržištu. Uz znanje stečeno na kursu i malo spretnosti moći ćete ponuditi svoje usluge na tržištu i direktno povećati mogućnosti za honorarni posao. Osim toga, stečeno znanje može biti polazna osnova za dalje vidove usavršavanja i učenja u oblasti programiranja, izrade mobilnih aplikacija i sl.

Očekivani ishodi kursa:
Nakon završene edukacije polaznik će biti osposobljen da samostalno kreira HTML dokumente sa različitim HTML elementima, te da im promijeni stil i prikaz pomoću CSS-a, što podrazumijeva:
–  razumijevanje principa rada web sajtova
–  defisanje i izrada web sajta na vlastitom računaru
–  definisanje izgleda web sajta
–  izrada i manipulacija linkovima
– prilagođavanje i uređivanje postojećih HTML stranica.

Po završetku krusa polaznik će imati izrađenu jednostavnu i statičku HTML straicu koja je zadata na početku.

Kome je kurs namijenjen:
– Pojedincima koje žele naučiti kako izrađivati web stranice bez upotrebe tampleta
– Pojedincima koji žele naučiti kako koristiti HTML i CSS
– Individualcima koji žele naučiti kako se izrađuju statičke web stranice
– Grafičkim dizajnerima koji žele proširiti paletu usluga, te tako klijentima ponuditi kompletno rješenje za njihov web site
– Pojedincima koji su završili kurs Wordprres u Agora centru, te žele dalje nadograđivati IT znanja
– Nezaposlenim osobama koje žele steći priliku za zaposlenje
– Osobama koje razmišljaju o promjeni zanimanja, te koje imaju afinitete prema informacionim tehnologijama

Potrebno predznanje
Da bi pratio sadržaj kursa i uspješno savladao program polaznik treba imati:
– Osnovu informatičku pismenost (izrada, izmena, brisanje dokumenata i iskustvo u radu sa Windows oprerativnim sistemom),
– Osnovno poznavanje rada na internetu (poznavanje pojma web sajta, upotreba e-maila),
– Motivaciju za savladavanje gradiva.

Vremenski okvir kursa
Program kursa obuhvata 24 časa ( 8 susreta).
Grupa će početi sa radom od 24. marta, u terminu petkom od 18:00 – 20:30h.
Časovi se održavaju u prostorijama Islamskog centra (Gazi Turali-begov vakuf – ul. Turalibegova – centar grada).

Cijena i način plaćanja

Cijena kursa iznosi 250KM, a moguće je platiti u dvije rate.
Za rezervaciju mjesta u grupi potrebno je uplatiti kontizaciju u iznosu od 20KM, a iznos kotizacije će biti uračunat u iznos prve rate.
Mogućnosti za dalju nadogradnju:
Bilo da ste početnik ili imate određeno predznanje ovaj kurs će Vam pružiti podlogu za učenje PHP-a, Java Script-a i drugih naprednih programskih jezika, te će Vam olakšati usaršavanje IT znanja i otvaranju novih profesionalnih mogućnosti.

Zajedno sa Agorom napravite Vaš prvi korak u IT svijet!