Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

Posjete starim licima

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

Program posjete starim licima, počeo je 2011. godine sa projektom “Bolji uslovi življenja za staovnike Simin Hana, posebno stare ljude” kojeg su implementirale Fondacija tuzlanske zajednice i Fondacija Freudenberg sa sjedištem u Weinheimu u Njemačkoj u partnerstvu sa Ambulantom Simin Han – Dom zdravlja Tuzla i UG ˝Agora”.

U okviru projekta donirano je vozilo i medicinska oprema Ambulanti Simin Han za poboljšanje usluge kućne posjete osobama starijim od 60 godina nastanjenim u istočnom dijelu Tuzle, kojima je potrebna kućna njega. Pored toga, projekat je imao za cilj mobilizirati volontere iz zajednice za pružanje pomoći javnoj instituciji u tretiranju starih osoba kao osjetljive populacije u našem gradu, što je bio zadatak UG Agora.

Nakon završene realizacije projekta, a uvidjevši da u zajednici postoji potreba i interes, Udruženje je nastavilo organizirati  provođenje posjeta starim licima u Simin Hanu.

Za potrebe realizacije kućnih posjeta u Simin Hanu, Agora je nastavila saradnju sa Ambulantom koja pomaže u identifikaciji  osoba kojima su potrebne posjete i stručnoj obuci volotnera. Pored toga, uspostavljena je saradnja sa Odjeskom za socijalni  rad, Univerziteta u Tuzli, čiji studenti imaju mogućnost obavljati studentsku praksu kroz posjete starim licima u Simin Hanu.

Agora dva puta godišnje vrši uključivanje i obuku novih volontera, te reviziju baze starih osoba u stanju potrebe. Nakon toga,  volonteri obavljaju redovne sedmične posjete starim licima sa ciljem brige za stare ljude i njihovog uključivanja u socijalni život.