Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

O kampanji “Stavi UM na MAKSIMUM!”

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

O kampanji _str1Agora centar pokrenuo je kampanju „Stavi UM na MAKSIMUM!“ sa ciljem promocije kulture učenja i unaprijeđenja kvaliteta programa za neformalno obrazovanje odraslih u našoj zajednici.
Realizacijom kampanje želimo odgovoriti na potrebu za kontinuiranim stvaranjem prilika za dodatno obrazovanje građana u skladu sa njihovim interesima i potrebama. Rezultati istraživanja  „Vitalni Znaci Tuzle 2012“ pokazali su da je samo 17% građana Tuzle uključeno u edukacije koje nisu u program formalnog obrazovanja, a svaki treći stanovnik Tuzle iskazao je interes zaučešće u dodatnim obukama. S druge strane, dugogodišnje iskustvo u realizaciji eduaktivnih kurseva pokazalo nam je da mnogi postojeći program za edukaciju nisu dostupni građanima slabijeg imovinskog stanja, koji nisu u mogućnosti plaćati visoke participacije za dodatnu obuku, dok su istovremeno znanja i vještine koje mogu dobiti dodatnim obukama nezaobilazna kvalifikacija koju poslodavci traže.
Kampanja „Stavi UM na MAKSIMUM“ je usmjerena na prikupljanje sredstava koja će biti iskorištena za nabavku tehničkih pomagala koja će direktno poboljšati kvalitet edukacija, te doprinijeti razvoju samoodrživosti programa za obrazovanje odraslih.
Iznos koji prikupimo u lokalnoj zajenici do januara 2016. godine, bit će uduplan sredstvima Fondacije Mozaik koja je podržala kampanju.