Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

Norveški jezik

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

(kursevi norveškog jezika)