Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

Švedski jezik

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

Opis kursa

Kurs švedskog jezika u Agora centru namijenjen je svim osobama koje žele naučiti švedski jezik zbog prilika za obrazovanje, posao, život u Švedskoj ili jednostavno zbog učenja novog jezika i kulture.
Savladan kurs švedskog jezika u Agori omogućit će Vam komunikaciju na osnovnom nivou koja podrazumijeva mogućnost razumijevanja i sporazumijevanja iz svakodnevnih oblasti, kao što su razgovor o sebi i porodici, snalaženje u kupovini, restoranu, saobraćaju, razgovor o onome što volimo ili ne volimo, razgovor o planovima za budućnost, osnovne informacije o švedskom obrazovnom sistemu i sl.

Kurs švedskog jezika obuhvata nivoe A1 i A2, a usmjeren je na savladavanje osnovnog vokabulara i gramatike, te upoznavanja švedske kulture i nekih od dijalekata. Plan i program kursa predviđa fokus na koverzacijske sposobnosti kroz postepeno uvođenje gramatike.

Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa švedskim organizacijama koje rade u polju obrazovanja odraslih, metodologija rada na kursu prilagođena je švedskim principima obrazovanja odraslih, u kojem je polaznik u fokusu, a učenje se odvija kroz aktivno učešće učesnika i međusobnu interakciju.

Vremenski okvir kursa
Cjelokupan program kursa traje 64 časa, a obuhvata dva nivoa A1 i A2.
Nakon realizovanog prvog nivoa (32 časa), u dogovoru sa grupom moguće je organizovati pauzu ili odmah nastaviti sa radom.
Časovi se odžravaju dva puta sedmično u trajanju od 90 minuta u poslijepodnevnim satima.

Priznavanje kursa
Nakon realizovanog kursa polaznici će imati mogućnost polaganja testa na osnovu koje će dobiti uvjerenje Agora centra o učešću na kursu i poznavanju određenog nivoa znanja.

U slučaju potrebe polaznika za međunarodno priznatim certifikatom, Agora centar će osigurati informacije o najpovoljnijim mogućnostima za polaganje međunarodnog Swedex testa za švedski jezik koji je izrađen na Folkuniversitetet u Gothenburgu, Švedskoj.
Predviđeni plan i program kursa osposobljava polaznike za polaganje Swedex testa.
Polaganje ovog testa je nezavisno od kursa švedskog jezika, te ne ulazi u cijenu kursa.

Cijena i način plaćanja
Cijena kursa iznosi 480KM, a obuhvata izvođenje nastave po planu i programu (64 časa), periodično praćenje napretka u sticanju znanja, radionice komunikacije, testiranje i izdavanje uvjerenja Agora centra. Cijena ne obuhvata polaganje međunarodnog testa.
U slučaju da dvije osobe iz jednog domaćinstva učestvuju na kursu, ostvaruju pravo na popust u ukupnom iznosu od 10% (pri čemu je potrebno priložiti dokaz u vidu kućne liste).
Plaćanje je moguće vršiti u četiri rate, pri čemu je potrebno uplatiti 140KM prilikom prijave na kurs.