Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

Društveni centar

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

Program razvoja zajednice usmjeren je na animiranje građana na zajedničko, koordinirano djelovanje u svrhu poboljšanja uslova življenja u lokalnoj zajednici.  Kao takav Agora centar u Simin Hanu predstavlja resursni centar za formalne i neformalne grupe građana koji žele doprinositi razvoju zajednice, te im pruža podršku u vidu:

– osiguravanju prostora i tehničkih uslova za rad

– tehničku i partnersku podršku u organizaciji aktivnosti

– informisanja i umrežavanja

– podrška radu aktivističkih grupa

– i drugih vidova podrške

Prostor društvenog Agora centra mogu koristiti sve formalne i nefromalne grupe građana Simin Hana za organizaciju sastanaka, radionica, izložbi, i drugih aktivnosti koje su usmjene na organizovano djelovanje građana. Prostor društvenog centra obuhvata oko 200m2, a ukljčuje sale za rad, kultur kafe, kuhinju, toalete i kancelarijski prostor.