Maršala Tita 109 75000, Tuzla
+387 (0)35 277 114 +387 (0)35 277 115
agora@agoracentar.org

Angažuj nas!

Društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje

Ako vam se dopada ono što radimo u zajednici i želite da to nastavimo, Vi nam direktno možete pomoći angažujući nas za realizaciju sljedećih usluga:

Hire-Soshable

–  organizaciju edukativnih kurseva  (Trenutnu ponudu pogledajte u sekciji Edukativni program, a za Vas i Vaš tim možemo kreirati i poseban program obuke)

 –  tehničku i programsku organizaciju radionica, seminara, treninga i drugih događaja

  – prevodilačke usluge 

 

 

Šta dobijate angažmanom Agora centra?
Savremene metode rada, inovativan pristup učenju, kreativno osmišljene časove/radionice, koje polaznicima garantuju poboljšanje praktičnih znanja i vještina iz oblasti edukacije.

Metode rada
Cilj svake sesije je razvijati interesovanje polaznika, te pored literature koje se koriste, voditelji aktivnosti pripremaju i dodatne materijale koji omogućavaju interaktivan rad, učešće svih članova grupe, kreativan rad, diskusije na teme po izboru učesnika, video i audio sadržaji i sl.

Nastavni kadar/Treneri
Nastavu izvode stručni i iskusni voditelji osposobljeni  za realizaciju edukacija, koji  su pored formalnog obrazovanja uključeni u kontinuirani internacionalni program obuke iz oblasti inovativnih metoda obrazovanja odraslih.

Zašto angažovati Agora centar?
Izborom Agora centra za partnera podržavate razvoj neformalnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, jer se višak prihoda od kurseva usmjerava u organizaciju subvencioniranih obrazovnih programa za nezaposlene  i  socijalno ugrožene kategorije građana.

Pozovite nas!