09.12.2016.

Upisi u toku

Udruženje građana AGORA tenutno ima otvorene pozive na upis na sljedeće kurseve:

KURS WEB DIZAJNA
Kurs je usmjeren na poznavanje svih detalja HTML-a i CSS-a koji će vam pomoći da steknete kompletnu sliku o ovim programskim jezicima. Tokom kursa naučit ćete kako funkcioniše web i steći informatičku pismenost koja spada među najtraženija znanja savremenog svijeta.
Kurs će vam omogućiti da samostalno izradite web stranicu bez upotrebe unaprijed postojećih uzoraka/tampleta, dakle da kreirate kompletan dizajn sajta, organizacije stranice i njenog sadržaja, izradu HTML koda koji sve to realizuje, dok će poznavanje CSS-a pomoći da stilizujete njen sadržaj.
Kurs će početi sa radom nakon dovoljnog broja prijava.
Više informacija o kursu, načinu prijave, cijeni i terminima možete pronaći na LINKU.

WORDPRESS: KURS WEB PROGRAMIRANJA
Kurs je baziran na sticaju praktičnih i upotrebljivih znanja i vještina, pa će tako polaznici tokom kursa učiti kroz praktičan rad. Nakon završene obuke polaznici će imati izrađen prvi web site.
Namijenjen je pojedincima koji žele naučiti na brz i jednostavan način izraditi web stranice u WordPressu, web dizajnerima koji zele proširiti paletu usluga, te tako klijentima ponuditi kompletno rješenje za njihov web site, uposlenima u organizacijama civilnog društva ili malim poduzetnicima koje imaju potrebu za boljom web promocijom, bezaposlenim osobama koje žele povećati izglede za honorarnu zaradu i mogućnosti za zaposlenje.
Prijave su u toku, i početak nastave planiran je za 22.03. Više informacija možete pronaći na LINKU.

KURS NJEMAČKOG JEZIKA, NIVO A1/1
Kurs njemačkog jezika se realizuje po Menschen programu, i namijenjen je svima koji žele razviti jezične vještine govora, čitanja, pisanja i slušanja na njemačkom jeziku. Kurs je usmjeren na sticanje znanja koja na datom nivou omogućavaju pisanje i razumijevanje tekstova o raznim temama, uspostavljanje komunikacije, razmjenu informacija i mišljenja sa pojedincima i grupama. Stručni predavači, inovativne metode učenja, radionice, projekti i diskusije po izboru polaznika, te konverzacijski časovi, čine naše programe primjenjivim u uobičajenim privatnim i poslovnim situacijama.
Planirano je da grupe za učenje počnu sa radom 05. marta 2018. godine. Više informacija možete pronaći na LINKU.

KURS ENGLESKOG JEZIKA, NIVO A1
Kurs engleskog jezika se realizuje po New Cutting Edge programu, najpopularnijem programu za učenje engleskog jezika u Evropi. Ovaj program u skladu je sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike. Nivo A1 namijenjen je osobama koje nemaju prethodno znanje iz engleskog jezika te žele steći osnove kada su u pitanju gramatika, vokabular i izgovor, te vještine čitanja, pisanja i govora na ovom stranom jeziku.
Stručni predavači, inovativne metode učenja, radionice, projekti i diskusije po izboru polaznika, te konverzacijski časovi, čine naše programe primjenjivim u uobičajenim privatnim i poslovnim situacijama. Časovi se realizuju u grupama do 12 polaznika, što omogućava posvećenost predavača svakom članu grupe za učenje.
Početak kursa planiran je za 26.02.2018. godine. Saznajte više na LINKU.

KURS NJEMAČKOG JEZIKA ZA DJECU
Kurs njemačkog jezika za djecu realizuje se po Planetino programu, koji je usklađen sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike. Program je prilagođen različitim uzrastima djece, metodički je osmišljen tako da kroz zabavu i raznolike pristupe učenju djeci približi strani jezik. Raznovrsne jezičke vježbe unaprjeđuju znanje iz gramatike i vokabular, te pismene sposobnosti učenika i vještine osnovne komunikacije. U nastavi se, pored udžbenika i radne sveske, koriste i audio i video materijali, te kreativne radionice kao metoda za učenje, što će polaznicima pored znanja iz jezika proširiti i znanje o njemačkoj kulturi. Grupe koje broje do 12 polaznika omogućavaju kvalitetan rad i posvećenost voditelja/ice svakom članu grupe za učenje. Raspored održavanja časova prilagođava se smjeni u kojoj djeca pohađaju nastavu. Više informacija o upisu na kurs i njegovoj realizaciji možete pronaći na LINKU.

KURS ŠVEDSKOG JEZIKA ZA POČETNIKE
Kurs švedskog jezika u Agora centru namijenjen je svim osobama koje žele naučiti švedski jezik zbog prilika za obrazovanje, posao, život u Švedskoj ili jednostavno zbog učenja novog jezika i kulture. Savladan početni kurs švedskog jezika u Agori omogućit će Vam komunikaciju na osnovnom nivou koja podrazumijeva mogućnost razumijevanja i sporazumijevanja iz svakodnevnih oblasti, kao što su razgovor o sebi i porodici, snalaženje u kupovini, restoranu, saobraćaju, razgovor o onome što volimo ili ne volimo, razgovor o planovima za budućnost, osnovne informacije o švedskom obrazovnom sistemu i slično.
Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa švedskim organizacijama koje rade u polju obrazovanja odraslih, metodologija rada na kursu prilagođena je švedskim principima obrazovanja odraslih, u kojem je polaznik u fokusu, a učenje se odvija kroz aktivno učešće učesnika i međusobnu interakciju. Grupa za učenje počinje sa radom od 05.03.2018. godine, a više informacija možete pronaći na LINKU.