Poziv za upis na besplatnu edukaciju pisanja biografije/ CV-a

Po završetku edukacije učesnici će: Razumjeti važnost CV-a/biografije kao načina predstavljanja poslodavcu, Imati izrađen nacrt biografije, CVa, Biti u stanju da ukratko predstave sebe, svoje radno iskustvo, vještine, Razumijeti pravila poslovnog ponašanja. Iskustvo voditelja u radu sa odraslima, interaktivan način rada, te sigurno i pozitivno okruženje ohrabriti će učesnike da govore o sebi i svojim Read more about Poziv za upis na besplatnu edukaciju pisanja biografije/ CV-a[…]