Poziv na upis na kurs web programiranja: WordPress za djecu i tinejdžere

UG Agora poziva zainteresovanu djecu i tinejdžere da se prijave na kurs za web programiranje u WordPress-u.
Opis kursa
Kurs web programiranja namijenjen je djeci i tinejdžerima koji žele naučiti kako izraditi i uređivati web stranice. Kurs je baziran na sticanju praktičnih i upotrebljivih znanja i vještina, pa će tako polaznici tokom kursa učiti kroz praktičan rad. Nakon završene obuke polaznici će imati izrađen prvi web site.

Zašto web programiranje?
IT industrija je, pored finansijskog i medicinskog sektora, najprofitabilnija grana u svijetu. U BiH IT sektor pruža velike prilike za razvoj i stvaranje novih radnih mjesta što pokazuju i činjenice da:
– IT sektor u BiH je proteklih pet godina ostvario rast od čak 72%
– Broj zaposlenih u IT sektoru je u stalnom porastu, te je u proteklih pet godina porastao za čak 66%
– IT kompanije su u stalnoj potrazi za novim uposlenicima.
Dodatno, stečeno znanje može biti polazna osnova za dalje vidove usavršavanja i učenja u oblasti programiranja, izrade mobilnih aplikacija i slično.

Kome je kurs namijenjen?
Djeci i tinejdžerima koji zele naučiti na brz i jednostavan način izraditi web stranice u WordPressu – nije potrebno da imaju predznanje o programiranju ili programskim jezicima.
Po završetku kursa polaznik će biti osposobljen da:
– Samostalno izrađuje web stranice u WordPressu
– Kreira lokalni server
– Instalira temu i ostale potrebne softvere
– Uredi strukturu web stranice u skladu sa zahtjevima klijenta (podstranice, sadržaji, povezanost
sa društvenim mrežama i sl)
– Vrši održavanje web stranice (reorganizacija strukture, sadržaja i sl)

Potrebno predznanje:
Da bi pratio sadržaj kursa i uspješno savladao program polaznik treba imati:
– Osnovu informatičku pismenost (izrada, izmjena, brisanje dokumenata i iskustvo u radu sa Windows oprerativnim sistemom),
– Osnovno poznavanje rada na internetu (poznavanje pojma web sajta, upotreba e-maila),
– Motivaciju za savladavanje gradiva.

Vrijeme i mjesto realizacije kursa
Program kursa obuhvata 20 časova (7 susreta), koji će se održavati ponedjeljkom sa početkom u 18.00 sati. Planirano je da grupa počne sa radom 10. decembra, ili u momentu dovoljnog broja prijava nakon navedenog datuma, o čemu će svi prijavljeni kandidati biti obaviješteni.
Časovi će se održavati u prostorijama Udruženja u centru grada, na adresi Maršala Tita br.109 (preko puta Robota u centru grada).

Cijena i način plaćanja
Cijena kursa iznosi 140KM, uz mogućnost plaćanja u dvije rate. Prvu ratu u iznosu od 70KM potrebno je uplatiti prilikom prijave, a drugu u istom iznosu nakon 10 realizovanih časova.

ROK ZA PRIJAVU: 5.12.2018. godine.
Prijaviti se možete putem  OBRASCA ZA PRIJAVU.

Za dodatna pitanja i informacije možete nas kontaktirati putem maila na agora@agoracentar.org, putem telefona 035 312 930 ili putem Facebook stranice Agora centar

Zajedno sa Agorom napravite Vaš prvi korak u IT svijet!

Napomena: Udruženje ne vrši povrat novca u slučaju otkazivanja prijave.