Upis u toku: Ekstraintenzivni kurs njemačkog jezika (nivo A1/2)

Agora centar poziva sve zainteresovane osobe da se prijave na  ekstraintenzivni kurs njemačkog jezika. U toku je formiranje grupe nivo A1/2.

Grupa će početi sa radom 15.08.2016., a završetak je predviđen za 02.09.2016.
Časovi će se održavati u prostorijama Islamskog centra Tuzla (Lamela A/25), po sljedećem rasporedu: svaki radni dan (od ponedjeljka do petka) od 09:00 do 12:15h (kurs traje 3 sedmice).

Cijena kursa iznosi 120KM, a iznos je moguće platiti u dvije rate i to kako slijedi: 80KM u periodu 08-11. augusta, te ostatak od 40KM nakon odslušane polovine časova. Uplatom prve rate osiguravate rezervaciju mjesta u grupi za učenje. Uplate se vrše na blagajni Udruženja, u Agora centru u Simin Hanu.

Zainteresovane osobe mogu se prijaviti do 09. augusta 2016. LINK ZA PRIJAVU

Kurs opšteg njemačkog jezika namijenjen je svima koji žele razviti jezične vještine: govor, čitanje, pisanje i slušanje na njemačkom. Kurs opšteg njemačkog jezika usmjeren je na sticanje znanja koja na datom nivou omogućavaju pisanje i razumijevanje tekstova o raznim temama, uspostavljanje komunikacije, razmjenu informacija i mišljenja sa pojedincima i grupama, korištenje jezika u uobičajenim privatnim i poslovnim situacijama.

Za dodatne informacjie kontaktirajte nas na 035 312 930.

web njem