Subvencionisani kursevi u Agora centru – UPIS JE U TOKU!

UG Agora poziva zainteresovane građane/ke da se uključe u proljetni program subvencionisanih kurseva. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na sljedeće kurseve za djecu i odrasle:

Klikom na naziv kursa, možete saznati više o načinu i roku prijave, vremenu i mjestu održavanja kurseva, iznosu i načinu uplate participacije.

O  kursevima
Subvencionisane obuke su kreirane sa ciljem stvaranja prilika za neformalno obrazovanje građana kao načina za izgradnju bosanskohercegovačkog društva znanja. Mi vjerujemo da ulaganjem u obrazovanje ulažemo u jačanje kapaciteta pojedinaca, posebno mladih kao odgovornih građana koji preuzimaju odgovornost za svoj lični razvoj i razvoj zajednice. Subvencionisani kursevi se realizuju zahvaljujući aktivistima uključenim u rad Centra, i donatorima koji podržavaju programske aktivnosti, kao što su Fondacija tuzlanske zajednice i Grad Tuzla.

Način i rok prijave
Rok za prijave na kurseve i uplate participacije je 09.04.2018. godine. Po isteku roka za prijave, kandidati koji su podnijeli prijavu i izvršili uplatu participacije će biti obaviješteni o terminima realizacije časova. Prijaviti se možete putem prijavnih obrazaca, KLIKOM NA NAZIV KURSA KOJI ŽELITE UPISATI:

Kursevi će biti realizovani u poslijepodnevnim terminima od 16.30 i/ili 18.00 sati, dva puta sedmično u trajanju od 90 minuta po susretu za odrasle i u terminima od 13.00, 14 i/ili 15.00 sati, dva puta sedmično u trajanju od 60 minuta po susretu za djecu. Grupe za učenje počinju sa radom u sedmici od 16. do 20.04.2018. godine.
Svi časovi će biti realizovni u prostorijama Agora centra u Simin Hanu, na adresi Oslobodilaca 4 (zgrada Mjesne zajednice).

Cijena i način plaćanja
Ponuđene edukacije u jesenjem ciklusu su subvencionirane, što znači da Agora centar pokriva 60-80% troškova pune cijene kursa, dok polaznik plaća ostatak. Za učešće na kursevima polaznici participiraju sa isnosima navedenim u opisima kurseva.
Uplate se vrše na blagajni Udruženja, u prostorijama Agora centra u Simin Hanu. Uplatom participacije, prijavljeni kandidati osiguravaju mjesto u grupi za učenje. Broj mjesta je ograničen. Napomena: Udruženje ne vrši povrat uplaćenih participacija u slučaju otkazivanja prijave.

Priznavanje kursa
Nakon realizovanog kursa, polaznici će imati mogućnost polaganja testa na osnovu kojeg će dobiti uvjerenje Agora centra o učeću na kursu i poznavanju određenog nivoa znanja. Planovi i programi za realizaciju kurseva engleskog i njemačog jezika za odrasle odobreni su od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK i Pedagoškog zavoda TK. Uvjerenja izdata za navedene kurseve su priznata od strane navedenih institucija.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na e-mail: agora@agoracentar.org, na telefon broj 035/312-930 ili lično u prostorijama centra svaki radni dan 08:00 – 16:00h.