Prijave u toku: Extraintenzivni kurs njemačkog jezika (nivo A2/1)

Agora centar poziva sve zainteresovane osobe da se prijave na extraintenzivni kurs njemačkog jezika. U toku je formiranje grupe nivo A2/1.

Grupa će početi sa radom 13.09.2016., a završetak je predviđen za 04.10.2016.
Časovi će se održavati u prostorijama Islamskog centra Tuzla (Gazi Turali-begov vakuf – ul. Turalibegova – centar grada), po sljedećem rasporedu: svaki radni dan (od ponedjeljka do petka) od 09:00 do 12:15h (kurs traje 3 sedmice).

Cijena kursa iznosi 135KM, a iznos je moguće platiti u dvije rate i to kako slijedi: 95KM  prilikom prijave, te ostatak od 40KM nakon odslušane polovine časova. Uplatom prve rate osiguravate rezervaciju mjesta u grupi za učenje. Uplate se vrše na blagajni Udruženja, u Agora centru u Simin Hanu.

Zainteresovane osobe mogu se prijaviti do 10. septembra 2016.godine. LINK Z PRIJAVU

Kurs opšteg njemačkog jezika namijenjen je svima koji žele razviti jezične vještine: govor, čitanje, pisanje i slušanje na njemačkom. Kurs opšteg njemačkog jezika usmjeren je na sticanje znanja koja na datom nivou omogućavaju pisanje i razumijevanje tekstova o raznim temama, uspostavljanje komunikacije, razmjenu informacija i mišljenja sa pojedincima i grupama, korištenje jezika u uobičajenim privatnim i poslovnim situacijama.

Za dodatne informacjie kontaktirajte nas na 035 312 930.

extraintenzivni_kurs