Poziv za volontere

poziv-za-volontere

Ukoliko želite postati dijelom volonterskog tima u kojem možete steći nova iskustva, znanja, razviti komunikacijske i organizacijske sposobnosti, proširiti socijalnu mrežu, te naučiti kako na zanimljiv i inovativan način prenijeti znanje, ovo je prilika za vas!
UG Agora, poziva sve one koji žele doprinositi razvoju neformalnog obrazovanja i istovremeno unaprijeđivati vlastita znanja i vještine, da se prijave na otvoreni poziv za volontera/ke u Agora centru.

 

Trenutno imamo upraženje sljedeće volonterske pozicije:

 • voditelji/ica kursa njemačkog jezika
 • voditelj/ica kursa engleskog jezika
 • voditelj/ica kursa gitare
 • voditelj/ica kursa informatike
 • voditelj/ica kreativnih kurseva (izrada nakita, decoupage, slikanje na staklu)

Prijaviti se možete dostavljanjem CV-a na mail-a na agora@agoracentar.org . Rok za prijave je 31.01.2016. godine.Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona . Postanite dijelom vrijednog i kvalitetnog tima!

Opis volonterske pozicije:

Naziv: „Voditelj/ica edukativnog kursa”
Mjesto rada: Društveno-edukativni centar Agora u Simin Hanu
Vrijeme trajanja angažmana: 3 mjeseca

Potrebne kompetencije voditelja/ice edukativnog kursa

 • opšta pismenost
 • posjedovanje znanja za određeni edukativni kurs (njemački jezik, informatika, sviranje gitare, izrada nakita i sl.)
 • osnovno poznavanje rada na računaru
 • uključenost, posvećenost i odgovornost prema radnim zadacima
 • sposobnost rada u timu
 • spremnost na usvajanje novih znanja i vještina

Opis poslova voditelja/ice edukativnog kursa:

 • vođenje edukativne aktivnosti u skladu sa planom i programom
 • aktivno učestvovanje u radu tima voditelja edukativnih aktivnosti
 • sudjelovanje u individualnim sastancima sa mentorom
 • obavezno učestvovanje u edukacijama/treninzima/radionicama koji se organizuju za potrebe kvalitetnije relizacije edukativnih kurseva
 • redovno i odgovorno izvještavanje sa održanih radionica ili aktivnosti

Mogućnosti za voditelja/icu edukativnog kursa:

 • sticanje iskustva u radu u društveno-edukativnom centru
 • sticanje radnog iskustva kroz dugoročno volonitranje u struci u skladu sa Zakonom o volonitranju FBiH
 • mogućnost sticanja novih znanja i vještina kroz vlastito iskustvo, voditeljsku poziciju, te učešće na edukacijama za volontere
 • mogućnost učestvovanja u edukativnim aktivnostima koje organizuje Centar sa popustom od 50% na iznos participacije, u vrijeme trajanja angažmana
 • mogućnost produžavanja volonterskog ugovora u skladu sa postignutim rezultatima, motivacijom volontera i potrebama Agora centra
 • mentorstvo i individualno praćenje u profesionalnom razvoju
 • sticanje mogućnosti za dobivanje preporuka u daljnjem životu i radu

Angažovani voditelj/ica edukativnog kursa u društveno-edukativnom centru Agora će ostvarivati prava u skladu sa Zakonom o volontiranju FBiH.

”Nije dovoljno sticati znanje, već ga treba i upotrebljavati ” – Ciceron