Poziv za upis na besplatni kurs informatike

Udruženje građana Agora u partnerstvu s Fondacijom tuzlanske zajednice organizuje besplatan kurs INFORMATIKE za građane/ke nastanjene u mjesnoj zajednici Kiseljak.
Zainteresovani građani/ke mogu se prijaviti na početni kurs informatike.

OPIS KURSA
Kurs je namijenjen osobama nastanjenim u mjesnoj zajednici Kiseljak, a koje imaju potrebu za sticanjem osnovnih znanja iz oblasti informatike. Kurs mogu pohađati osobe koje nemaju prethodno znanje rada na računaru.

Kroz 24 časa, odnosno 8 susreta polaznici će učiti raditi u Microsoft Office paketu (word, excel, power point) i kako koristiti internet.
Iskustvo voditelja u radu s odraslima, interaktivan način rada i sigurno okruženje za učenje i rad oslobodit će polaznike od straha da koriste računar. Po završetku kursa polaznici će moći koristiti rad u gore navedenim programima.

TRAJANJE, DINAMIKA I VRIJEME REALIZACIJE KURSA
Kurs traje 24 školska časa. Bit će realizovan kroz 8 susreta, u trajanju od po 135 minuta.
Planirani termini za realizaciju je srijeda 18.00 – 20.15 sati.
Početak kursa predviđen je za 09.03.2022. godine.

Časovi će se održavati u Društvenom centru Kiseljak.

PRIJAVE
Zainteresovane osobe mogu se prijaviti na kurs do 04.03.2022. godine.

Prijaviti se možete putem  PRIJAVNOG OBRASCA., ili putem telefona 035 277 114 ili 035 277 115.
Za dodatna pitanja i informacije možete nas kontaktirati putem navedenih telefona, ili putem maila agora@agoracentar.org.