Subvencionirani kursevi: njemački, engleski, informatika, gitara, klavijature i muzički kurs

UG Agora poziva zainteresovane građane/ke da se uključe u subvencionirane kurseve: njemački i engleski jezik, informatika, kurs gitare i klavijatura, te osnovni muzički kurs.
U proljetnom ciklusu edukacija građani se mogu uključiti na sljedeće kurseve:

– Engleski jezik za odrasle

(nivoi: početni A1, osnovni A2 i srednji B1)Kurs će biti realizovan u periodu od početka marta do kraja maja 2017. godine. Časovi će se održavati radnim danima, u poslijepodnevnim terminima, dva puta sedmično u trajanju od 90 minuta.
Mjesečna participacija iznosi 15KM, a istu je potrebno uplatiti prilikom prijave u ukupnom iznosu za tri mjeseca, 45KM

Njemački jezik za odrasle

(nivoi: početni A1/1 i A1/2, osnovni A2/1 i A2/2, i srednji B1/1 i B1/2)
Kurs će biti realizovan u periodu od početka marta do kraja maja 2017. godine. Časovi će se održavati radnim danima, u poslijepodnevnim terminima, dva puta sedmično u trajanju od 90 minuta.
Mjesečna participacija 19KM, a istu je potrebno uplatiti prilikom prijave u ukupnom iznosu za tri mjeseca, 57KM

Infromatika za djecu i odrasle

(početni stepen)

Kurs informatike za djecu i odrasle će biti realizovan u periodu od početka marta do sredine aprila, u trajanju od šest sedmica. Časovi će se održavati radnim danima, u poslijepodnevnim terminima, jednom sedmično u trajanju od tri sata, za odrasle, i u trajanju od dva sata za djecu.
Participacija za cijeli kurs iznosi 35KM, a istu je potrebno uplatiti prilikom prijave u ukupnom iznosu.

 Kurs gitare za djecu 9-15 godina

(početni i napredni stepen)

Kurs će biti realizovan u periodu od početka marta do kraja maja 2017. godine. Časovi će se održavati u poslijepodnevnim satima, jednom sedmično u trajanju od dva sata.
Mjesečna participacija iznosi 15KM, a istu je potrebno uplatiti prilikom prijave u ukupnom iznosu za tri mjeseca, 45KM

Kurs klavijatura za djecu 9-15 godina

(početni stepen)

Kurs će biti realizovan u periodu od početka marta do kraja maja 2017. godine. Časovi će se održavati u poslijepodnevnim satima, jednom sedmično u trajanju od dva sata.
Mjesečna participacija iznosi 15KM, a istu je potrebno uplatiti prilikom prijave u ukupnom iznosu za tri mjeseca, 45KM

Opšti muzički kurs za djecu 6-15 godina

(početni stepen)

Kurs će biti realizovan u periodu od početka marta do kraja maja 2017. godine. Časovi će se održavati u poslijepodnevnim satima, jednom sedmično u trajanju od dva sata.
Mjesečna participacija iznosi 10KM, a istu je potrebno uplatiti prilikom prijave u ukupnom iznosu za tri mjeseca, 30KM

Engleski jezik za djecu, učenike osnovne škole

(početni i napredni stepen)

Kurs će biti realizovan u periodu od početka marta do kraja maja 2017. godine. Časovi će se održavati radnim danima, u poslijepodnevnim terminima, dva puta sedmično u trajanju od sat vremena.
Mjesečna participacija iznosi 10KM, a istu je potrebno uplatiti prilikom prijave u ukupnom iznosu za tri mjeseca, 30KM

Njemački jezik za djecu, učenike osnovne škole

(početni i napredni stepen)

Kurs će biti realizovan u periodu od početka marta do kraja maja 2017. godine. Časovi će se održavati radnim danima, u poslijepodnevnim terminima, dva puta sedmično u trajanju od sat vremena.
Mjesečna participacija iznosi 10KM, a istu je potrebno uplatiti prilikom prijave u ukupnom iznosu za tri mjeseca, 30KM

Termini će biti dogovoreni po isteku roka za prijave, a najkasnije 08.03.2017. godine.
Svi časovi će se održavati u prostorijama Agora centra u Simin Hanu, na adresi Oslobodilaca 4.

Način prijave
Zainteresovni građani/ke mogu izvršiti prijavu na kurseve putem popunjavanja obrasca prijave najkasnije do 01.03.2017. godine ili do momenta popunjavanja raspoloživih mjesta.

Uplatom participacije, prijavljeni kandidati osiguravaju mjesto u grupi za učenje. Broj mjesta je ograničen.

Način plaćanja
Ponuđene edukacije u proljetnom ciklusu su subvencionirane, što znači da Agora centar pokriva 60-80% troškova pune cijene kurseva, dok polaznik plaća ostatak. Za učešće na kursevima polaznici participiraju sa iznosima navedenim u opisu kurseva.
Uplate se vrše na blagajni Udruženja, u prostorijama Agora centra u Simin Hanu.

Priznavanje kursa
Nakon realizovanog kursa, polaznici će imati mogućnost polaganja testa na osnovu kojeg će dobiti uvjerenje Agora centra o učeću na kursu i poznavanju određenog nivoa znanja.
Planovi i programi za realizaciju kurseva engleskog i njemačog jezika za odrasle odobreni su od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK i Pedagoškog zavoda TK. Uvjerenja izdata za navedene kurseve su priznata od strane navedenih institucija.

Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na e-mail: agora@agoracentar.org, na telefon broj 035/312-930 ili lično u prostorijama centra svaki radni dan 08:00 – 17:00h.
NAPOMENA:Udruženje ne vrši povrat uplaćenih participacija u slučaju otkazivanja prijave.