Poziv na upis na kurseve njemačkog i engleskog jezika

upis-je-u-tokuUG Agora, društveno-edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje formira nove grupe za učenje engleskog i njemačkog jezika i to:

  • Opšti engleski jezik (početni, osnovni i srednji nivo)
  • Poslovni engleski jezik
  • Engleski jezik za radnike u turizmu
  • Opšti njemački jezik (početni, osnovni i srednji nivo)
  • Njemački jezik za medicinske radnike

Svi kursevi će biti realizovani u periodu od decembra 2015. do kraja februara 2016 godine. Časovi u trajanju od 90 minuta će se održavati dva puta sedmično u popodnevnim terminima koji će biti dogovoreni sa grupama nakon formiranja. Časovi će se održavati u kancelariji za mlade organizacije za djecu i mlade Osmijeh za osmijeh u prostorijama JU Dom mladih Tuzla, na adresi Dragiše Trifkovića 2.

Participacija za učešće na kursevima iznosi:

  • mjesečna participacija za kurseve općeg i poslovnog engleskog i njemačkog jezika iznosi 34KM, a istu je potrebno platiti u dva obroka, i to prilikom prijave 68KM, te ostatak od 34KM do 20. Januara.
  • mjesečna participacija za kurs engleskog jezika za radnike u turizmu iznosi 50KM, a istu je potrebno platiti u dva obroka, 100KM prilikom prijave, a ostatak od 50KM do 20. Januara 2016.
  • mjesečna participacija za kurs njemačkog jezika za zdravstvene radnike iznosi 67 KM, a istu je potrebno platiti u dva obroka, i to prilikom prijave 134KM, te ostatak od 67 KM do 20. Januara.

Svi zainteresovni građani/ke mogu izvršiti prijavu putem obrasca prijave na LINKU  ili pozivom na .

Grupe će početi sa radom nakon što se prijavi dovoljan broj kandidata. Rok za prijavu je 20.decembar 2015.godine.

Za sva dodatna pitanja molimo Vas da nas kontaktirate na telefon broj .