Poziv na upis na kurs web programiranja: WordPress

UG Agora, društveno edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje poziva zainteresovane građane da se prijave na kurs za web programiranje – WordPress.

Opis kursa
Kurs web programiranja namijenjen je svim pojedincima koji žele naučiti kako izraditi i uređivati web stranice, bilo da imaju potrebu za web promocijom ličnih ili poslovnih sadržaja ili žele steći znanje koje će ponuditi na slobodnom tržištu i tako stvoriti prilike za dodatnu zaradu. Kurs je baziran na sticanju praktičnih i upotrebljivih znanja i vještina, pa će tako polaznici tokom kursa učiti kroz praktičan rad. Nakon završene obuke polaznici će imati izrađen prvi web site.

Zašto web programiranje?
IT industrija je, pored finansijskog i medicinskog sektora, najprofitabilnija grana u svijetu. U BiH IT sektor pruža velike prilike za razvoj i stvaranje novih radnih mjesta što pokazuju i činjenice da:
– IT sektor u BiH je proteklih pet godina ostvario rast od čak 72%
– Broj zaposlenih u IT sektoru je u stalnom porastu, te je u proteklih pet godina porastao za čak 66%
– IT kompanije su u stalnoj potrazi za novim uposlenicima.

Osim toga, znanje iz IT-a omogućava da ponudite svoje usluge na slobodnom tržištu širokom spektru klijenata od manjih i većih lokalnih kompanija, tako i klijentima na svjetskom tržištu. Uz znanje stečeno na kursu i malo spretnosti moći ćete ponuditi svoje usluge na tržištu i direktno povećati mogućnosti za honorarni posao. Dodatno, stečeno znanje može biti polazna osnova za dalje vidove usavršavanja i učenja u oblasti programiranja, izrade mobilnih aplikacija i slično.

Kome je kurs namijenjen?
– Pojedincima koji zele naučiti na brz i jednostavan način izraditi web stranice u WordPressu
– Web dizajnerima koji zele proširiti paletu usluga, te tako klijentima ponuditi kompletno
rješenje za njihov web site
– Uposlenima u organizacijama civilnog društva ili malim poduzetnicima koje imaju potrebu za
boljom web promocijom
– Nezaposlenim osobama koje žele povećati izglede za honorarnu zaradu i mogućnosti za
zaposlenje

Po završetku kursa polaznik će biti osposobljen da:
– Samostalno izrađuje web stranice u WordPressu
– Kreira lokalni server
– Instalira temu i ostale potrebne softvere
– Uredi strukturu web stranice u skladu sa zahtjevima klijenta (podstranice, sadržaji, povezanost
sa društvenim mrežama i sl)
– Vrši održavanje web stranice (reorganizacija strukture, sadržaja i sl)
– Restrukturira web stranicu u skladu sa potrebama klijenta

Potrebno predznanje:
Da bi pratio sadržaj kursa i uspješno savladao program polaznik treba imati:
– Osnovu informatičku pismenost (izrada, izmjena, brisanje dokumenata i iskustvo u radu sa Windows oprerativnim sistemom),
– Osnovno poznavanje rada na internetu (poznavanje pojma web sajta, upotreba e-maila),
– Motivaciju za savladavanje gradiva.

Vremenski okvir realizacije kursa
Program kursa obuhvata 20 časova (7 susreta).
Grupa će početi sa radom od 26. oktobra, u terminu ČETVRTKOM 18:00 – 20:30h.
Časovi se održavaju u prostorijama Udruženja u centru grada, na adresi Mirze Delibašića br.9 – stan lijevo (preko puta Osnovne škole Centar).

Cijena i način plaćanja
Cijena kursa iznosi 160,00 KM, a moguće je platiti u dvije rate.
Za rezervaciju mjesta u grupi potrebno je uplatiti 20,00 KM, a prva rata će biti umanjena za navedni iznos

ROK ZA PRIJAVU: 24.10.2017. godine.
Prijaviti se možete putem PRIJAVNOG OBRASCA

Za dodatna pitanja i informacije možete nas kontaktirati putem maila na agora@agoracentar.org, putem telefona 035 312 930 ili putem Facebook stranice Agora centar

Zajedno sa Agorom napravite Vaš prvi korak u IT svijet!