Poziv na upis na kurs WEB DIZAJNA

Agora centar poziva sve zainteresovane osobe da se prijave na novi kurs u našem Centru, kurs WEB DIZAJN (html i css).

Opis kursa
Kurs je usmjeren na poznavanje svih detalja HTML-a i CSS-a koji će vam pomoći da steknete kompletnu sliku o ovim programskim jezicima. Tokom kursa naučičete kako funkcioniše web i steći informatičku pismenost koja spada među najtraženija znanja savremenog svijeta.
Kurs će vam omogućiti da samostalno izradite web stranicu bez upotrebe unaprijed postojećih uzoraka/tampleta, dakle da kreirate kompletan dizajn sajta, organizacije stranice i njenog sadržaja, izradu HTML koda koji sve to realizuje, dok će poznavanje CSS-a pomoći da stilizujete njen sadržaj.

Nakon završene edukacije polaznik će biti osposobljen da samostalno kreira HTML dokumente sa različitim HTML elementima, te da im promijeni stil i prikaz pomoću CSS-a, što podrazumijeva:
–  razumijevanje principa rada web sajtova
–  defisanje i izrada web sajta na vlastitom računaru
–  definisanje izgleda web sajta
–  izrada i manipulacija linkovima
– prilagođavanje i uređivanje postojećih HTML stranica.

Kurs je namijenjen svim pojedincima koji žele razvijati svoje kompetencije i bolje odgovoriti potrebama tržišta rada, a posebno:
– Pojedincima koje žele naučiti kako izrađivati web stranice bez upotrebe tampleta
– Grafičkim dizajnerima koji žele proširiti paletu usluga, te tako klijentima ponuditi kompletno rješenje za njihov web site
– Pojedincima koji su završili kurs WordPress u Agora centru, te žele dalje nadograđivati IT znanja
– Nezaposlenim osobama koje žele steći priliku za zaposlenje
– Osobama koje razmišljaju o promjeni zanimanja, te koje imaju afinitete prema informacionim tehnologijama

Vremenski okvir kursa
Program kursa obuhvata 24 časa ( 8 susreta).
Grupa će početi sa radom od 24. marta, u terminu petkom od 18:00 – 20:30h.
Časovi se održavaju u prostorijama Islamskog centra (Gazi Turali-begov vakuf – ul. Turalibegova – centar grada).

Cijena i način plaćanja

Cijena kursa iznosi 250KM, a moguće je platiti u dvije rate.
Za rezervaciju mjesta u grupi potrebno je uplatiti 20KM, a prva rata će biti umanjena za navedni iznos.

PRIJAVE PUTEM PRIJAVNOG OBRASCA DOSTUPNOG NA LINKU! (Rok za prijavu za ovu grupu je završen) Interes za učeščće možete iskazati na mail agora@agoracentar.org

Zajedno sa Agorom napravite Vaš prvi korak u IT svijet!