ONLINE KURS NJEMAČKOG JEZIKA – UPIS JE U TOKU!

Agora centar poziva sve zainteresovane osobe da se prijave na ONLINE kurs njemačkog jezika A1.1 stepen.

OPIS KURSA
Kurs njemačkog jezika se realizuje po Menschen programu, i namijenjen je svima koji žele razviti jezične vještine govora, čitanja, pisanja i slušanja na njemačkom jeziku. Kurs je usmjeren na sticanje znanja koja na datom nivou omogućavaju pisanje i razumijevanje tekstova o raznim temama, uspostavljanje komunikacije, razmjenu informacija i mišljenja sa pojedincima i grupama. Stručni predavači, inovativne metode učenja, radionice, projekti i diskusije po izboru polaznika, te konverzacijski časovi, čine naše programe primjenjivim u uobičajenim privatnim i poslovnim situacijama. Časovi se realizuju u malim grupama od 6 do 12 polaznika, što omogućava posvećenost predavača svakom članu grupe za učenje.
Polustepen A1/1 obuhvata 36 školskih časova.

PRIJAVE U TOKU
Trenutno se možete prijaviti na nivo A1/1, koji će biti realizovan tokom 6 sedmica po sljedećem rasporedu i dinamici rada:
ponedjeljkom, srijedom i  petkom 16:30-18:00 h

VRIJEME REALIZACIJE KURSA
Kurs će biti realizovan u navedenim terminima. Planirano je da grupe za učenje počnu sa radom 22.04.2020. godine, ili nakon tog datuma u momentu prijave dovoljnog broja polaznika.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA KURSA
Cijena navedenog kursa je 120,00 KM, uz mogućnost plaćanja u dvije rate:
– prva rata u iznosu od 60,00 KM prilikom prijave
– druga rata u iznosu od 60,00 KM nakon 17 realizovanih časova obuke.

Uplata se može izvršiti putem računa u banci, račun broj: 1321-0020-1365-7152.

ROK ZA PRIJAVU: 21.04.2020. godine.
Prijaviti se možete putem PRIJAVNOG OBRASCA.
Za dodatna pitanja i informacije možete nas kontaktirati putem maila na agora@agoracentar.org ili putem Facebook stranice.

Napomena: Udruženje ne vrši povrat novca u slučaju otkazivanja prijave.