NJEMAČKI JEZIK – UPIS JE U TOKU!

Agora centar poziva sve zainteresovane osobe da se prijave na kurs njemačkog jezika A2.2 stepen.

OPIS KURSA 
Kurs njemačkog jezika se realizuje po Menschen programu, i namijenjen je svima koji žele razviti jezične vještine govora, čitanja, pisanja i slušanja na njemačkom jeziku. Kurs je usmjeren na sticanje znanja koja na datom nivou omogućavaju pisanje i razumijevanje tekstova o raznim temama, uspostavljanje komunikacije, razmjenu informacija i mišljenja sa pojedincima i grupama. Stručni predavači, inovativne metode učenja, radionice, projekti i diskusije po izboru polaznika, te konverzacijski časovi, čine naše programe primjenjivim u uobičajenim privatnim i poslovnim situacijama. Časovi se realizuju u malim grupama od 6 do 12 polaznika, što omogućava posvećenost predavača svakom članu grupe za učenje.
Polustepen  A2/2 obuhvata 42  školska časa.

PRIJAVE U TOKU
Trenutno se možete prijaviti na nivo A2/2, koji će biti realizovan tokom 7 sedmica po sljedećem rasporedu i dinamici rada:
ponedjeljkom, srijedom i  četvrtkom 16:30 – 18:00 h

VRIJEME I MJESTO REALIZACIJE KURSA
Kurs će biti realizovan u navedenim terminima. Planirano je da grupe za učenje počnu sa radom 28.05.2020. godine, ili nakon tog datuma u momentu prijave dovoljnog broja polaznika.
Kurs se održava u prostorijama Udruženja u centru grada, na adresi Maršala Tita br. 109 – (preko puta Robota).

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA KURSA
Cijena navedenog kursa je 140,00 KM, uz mogućnost plaćanja u dvije rate:
– prva rata u iznosu od 70,00 KM prilikom prijave
– druga rata u iznosu od 70,00 KM nakon 17 realizovanih časova obuke.

ROK ZA PRIJAVU: 27.05.2020. godine.
Prijaviti se možete putem PRIJAVNOG OBRASCA.
Za dodatna pitanja i informacije možete nas kontaktirati putem maila na agora@agoracentar.org ili putem telefona 035 312 930/931.

Napomena: Udruženje ne vrši povrat novca u slučaju otkazivanja prijave