NJEMAČKI JEZIK – UPIS JE U TOKU!

Njemački jezik  – UPIS JE U TOKU!
Agora centar poziva sve zainteresovane osobe da se prijave na kurs njemačkog jezika.

OPIS KURSA 
Kurs njemačkog jezika se realizuje po Menschen programu, i namijenjen je svima koji žele razviti jezične vještine govora, čitanja, pisanja i slušanja na njemačkom jeziku. Kurs je usmjeren na sticanje znanja koja na datom nivou omogućavaju pisanje i razumijevanje tekstova o raznim temama, uspostavljanje komunikacije, razmjenu informacija i mišljenja sa pojedincima i grupama. Stručni predavači, inovativne metode učenja, radionice, projekti i diskusije po izboru polaznika, te konverzacijski časovi, čine naše programe primjenjivim u uobičajenim privatnim i poslovnim situacijama. Časovi se realizuju u malim grupama od 6 do 12 polaznika, što omogućava posvećenost predavača svakom članu grupe za učenje.
Svaki polustepen  A1 kursa obuhvata po 36  školska časa.

PRIJAVE U TOKU
Trenutno se možete prijaviti na nivoe A1/1 i A1/2,  koji će biti realizovani po sljedećem rasporedu i dinamici rada:

Njemački jezik A1/1, redovna dinamika rada, realizovan tokom 6 sedmica:
ponedjeljkom, srijedom i  četvrtkom 18:00-19:30h

Njemački jezik A1/2, redovna dinamika rada, realizovan tokom 6 sedmica:
ponedjeljkom, srijedom  i četvrtkom 19:30-21:00h

VRIJEME I MJESTO REALIZACIJE KURSA
Kursevi će biti realizovani u navedenim terminima. Planirano je da grupe za učenje počnu sa radom 27.08.2019. godine, ili nakon tog datuma u momentu prijave dovoljnog broja polaznika.
Kurs se održava u prostorijama Udruženja u centru grada, na adresi Maršala Tita br. 109 – (preko puta Robota).

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA KURSA
Cijena svakog od navedenih kurseva je 120,00 KM, uz mogućnost plaćanja u dvije rate:
– prva rata u iznosu od 60,00 KM prilikom prijave
– druga rata u iznosu od 60,00 KM nakon 17 realizovanih časova obuke.

ROK ZA PRIJAVU: 25.08.2019. godine.

Prijaviti se možete putem PRIJAVNOG OBRASCA.
Za dodatna pitanja i informacije možete nas kontaktirati putem maila na agora@agoracentar.org ili putem telefona 035 312 930/931.

Napomena: Udruženje ne vrši povrat novca u slučaju otkazivanja prijave.