KURS ŠVEDSKOG JEZIKA – UPIS JE U TOKU!

Agora centar poziva sve zainteresovane osobe da se prijave na POČETNI kurs švedskog jezika, čija realizacija počinje sredinom mjeseca marta.

OPIS KURSA
Kurs švedskog jezika u Agora centru namijenjen je svim osobama koje žele naučiti švedski jezik zbog prilika za obrazovanje, posao, život u Švedskoj ili jednostavno zbog učenja novog jezika i kulture. Savladan početni kurs švedskog jezika u Agori omogućit će Vam komunikaciju na osnovnom nivou koja podrazumijeva mogućnost razumijevanja i sporazumijevanja iz svakodnevnih oblasti, kao što su razgovor o sebi i porodici, snalaženje u kupovini, restoranu, saobraćaju, razgovor o onome što volimo ili ne volimo, razgovor o planovima za budućnost, osnovne informacije o švedskom obrazovnom sistemu i sl.
Početni nivo (A1+A2) usmjeren je na savladavanje osnovnog vokabulara i gramatike, te upoznavanja švedske kulture i nekih od dijalekata.
Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa švedskim organizacijama koje rade u polju obrazovanja odraslih, metodologija rada na kursu prilagođena je švedskim principima obrazovanja odraslih, u kojem je polaznik u fokusu, a učenje se odvija kroz aktivno učešće učesnika i međusobnu interakciju.

VRIJEME I MJESTO REALIZACIJE KURSA
Početni kurs koji obuhvata nivoe A1 i A2 traje 64 časa, koji će biti realizovani tokom četiri mjeseca u sljedećim terminima:
– UTORKOM I ČETVRTKOM  16.30 – 18.00 sati.

Realizacija časova planirana je od 12.03.2020. godine. Prijaviti se možete putem PRIJAVNOG OBRASCA do 11.03.2020. godine.
Nastava se realizuje u prostorijama Udruženja u centru grada, na adresi Maršala Tita br. 109  (preko puta Robota u Avaz zgradi).

PRIZNAVANJE KURSA
Nakon realizovanog kursa polaznici će imati mogućnost polaganja testa na osnovu čega će dobiti uvjerenje Agora centra o učešću na kursu i poznavanju određenog nivoa znanja.

U slučaju potrebe polaznika za međunarodno priznatim certifikatom, Agora centar će osigurati informacije o najpovoljnijim mogućnostima za polaganje međunarodnog Swedex testa za švedski jezik koji je izrađen na Folkuniversitetet u Gothenburgu, Švedskoj. (http://www.folkuniversitetet.se/In-English/Swedex_In_English/)
Predviđeni plan i program kursa osposobljava polaznike za polaganje Swedex testa.
Polaganje ovog testa je nezavisno od kursa švedskog jezika, te ne ulazi u cijenu kursa.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA
Cijena četveromjesečnog kursa iznosi 480KM, uz mogućnost plaćanja na ČETIRI RATE.

Uplatu možete izvršiti na blagajni Udruženja u Agora centru u Simin Hanu, radnim danom od 08:00 do 16:00h ILI putem računa u banci,
račun broj: 1321-0020-1365-7152.

Cijena uključuje izvođenje nastave po planu i programu (64 časa), periodično praćenje napretka u sticanju znanja, radionice komunikacije, testiranje i izdavanje uvjerenja Agora centra. Cijena ne obuhvata polaganje međunarodnog testa.
U slučaju da dvije osobe iz jednog domaćinstva učestvuju na kursu, ostvaruju pravo na popust u ukupnom iznosu od 5% (pri čemu je potrebno priložiti dokaz u vidu kućne liste). Popust se ostvaruje u četvrtom mjesecu edukacije.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefon broj 035 312 930/931 ILI putem maila na agora@agoracentar.org.

Napomena: Udruženje ne vrši povrat novca u slučaju otkazivanja prijave.