KURS ŠVEDSKOG JEZIKA – UPIS U TOKU!

KURS ŠVEDSKOG JEZIKA – POČETNI  NIVO
Agora centar poziva sve zainteresovane osobe da se prijave na kurs švedskog jezika, čija realizacija počinje početkom mjeseca oktobra. Svi zainteresovani kandidati mogu upisati POČETNI  kurs.

OPIS KURSA
Kurs švedskog jezika u Agora centru namijenjen je svim osobama koje žele naučiti švedski jezik zbog prilika za obrazovanje, posao, život u Švedskoj ili jednostavno zbog učenja novog jezika i kulture.

Savladan početni kurs švedskog jezika u Agori omogućit će Vam komunikaciju na osnovnom nivou koja podrazumijeva mogućnost razumijevanja i sporazumijevanja iz svakodnevnih oblasti, kao što su razgovor o sebi i porodici, snalaženje u kupovini, restoranu, saobraćaju, razgovor o onome što volimo ili ne volimo, razgovor o planovima za budućnost, osnovne informacije o švedskom obrazovnom sistemu i sl.
Početni nivo (A1+A2) usmjeren je na savladavanje osnovnog vokabulara i gramatike, te upoznavanja švedske kulture i nekih od dijalekata.
Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa švedskim organizacijama koje rade u polju obrazovanja odraslih, metodologija rada na kursu prilagođena je švedskim principima obrazovanja odraslih, u kojem je polaznik u fokusu, a učenje se odvija kroz aktivno učešće učesnika i međusobnu interakciju.

VRIJEME I MJESTO REALIZACIJE KURSA
Početni kurs koji obuhvata nivoe A1 i A2 traje 64 časa, koji će biti realizovani tokom četiri mjeseca u sljedećim terminima:
– UTORKOM i PETKOM  18.00-19.30 sati.

Realizacija časova planirana je od 08.10.2019. godine. Prijaviti se možete putem PRIJAVNOG OBRASCA do 04.10.2019. godine.
Nastava se realizuje u prostorijama Udruženja u centru grada, na adresi Maršala Tita br. 109  (preko puta Robota u Avaz zgradi).

PRIZNAVANJE KURSA
Nakon realizovanog kursa polaznici će imati mogućnost polaganja testa na osnovu čega će dobiti uvjerenje Agora centra o učešću na kursu i poznavanju određenog nivoa znanja.

U slučaju potrebe polaznika za međunarodno priznatim certifikatom, Agora centar će osigurati informacije o najpovoljnijim mogućnostima za polaganje međunarodnog Swedex testa za švedski jezik koji je izrađen na Folkuniversitetet u Gothenburgu, Švedskoj. (http://www.folkuniversitetet.se/In-English/Swedex_In_English/)
Predviđeni plan i program kursa osposobljava polaznike za polaganje Swedex testa.
Polaganje ovog testa je nezavisno od kursa švedskog jezika, te ne ulazi u cijenu kursa.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA
Cijena četveromjesečnog kursa iznosi 480KM, uz mogućnost plaćanja na ČETIRI RATE.
Za rezervaciju mjesta u grupi za učenje potrebno je platiti 20KM prilikom prijave, pri čemu će isti iznos biti uračunat u cijenu prve rate.

Uplatu možete izvršiti na blagajni Udruženja u Agora centru u Simin Hanu, radnim danom od 08:00 do 16:00h ILI putem računa u banci, račun broj: 1321-0020-1365-7152.

Cijena uključuje izvođenje nastave po planu i programu (64 časa), periodično praćenje napretka u sticanju znanja, radionice komunikacije, testiranje i izdavanje uvjerenja Agora centra. Cijena ne obuhvata polaganje međunarodnog testa.
U slučaju da dvije osobe iz jednog domaćinstva učestvuju na kursu, ostvaruju pravo na popust u ukupnom iznosu od 5% (pri čemu je potrebno priložiti dokaz u vidu kućne liste). Popust se ostvaruje u četvrtom mjesecu edukacije.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefon broj 035 312 930/931 ILI putem maila na agora@agoracentar.org.

Napomena: Udruženje ne vrši povrat novca u slučaju otkazivanja prijave.