KURS ŠVEDSKOG JEZIKA – UPIS JE U TOKU!

Agora centar poziva sve zainteresovane osobe da se prijave na kurs švedskog jezika za početnike, čija realizacija počinje sredinom mjeseca novembra.

OPIS KURSA
Kurs švedskog jezika u Agora centru namijenjen je svim osobama koje žele naučiti švedski jezik zbog prilika za obrazovanje, posao, život u Švedskoj ili jednostavno zbog učenja novog jezika i kulture.
Savladan kurs švedskog jezika u Agori omogućit će Vam komunikaciju na osnovnom nivou koja podrazumijeva mogućnost razumijevanja i sporazumijevanja iz svakodnevnih oblasti, kao što su razgovor o sebi i porodici, snalaženje u kupovini, restoranu, saobraćaju, razgovor o onome što volimo ili ne volimo, razgovor o planovima za budućnost, osnovne informacije o švedskom obrazovnom sistemu i sl.

Kurs švedskog jezika obuhvata nivoe A1 i A2, a usmjeren je na savladavanje osnovnog vokabulara i gramatike, te upoznavanja švedske kulture i nekih od dijalekata. Plan i program kursa predviđa fokus na koverzacijske sposobnosti kroz postepeno uvođenje gramatike.

Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa švedskim organizacijama koje rade u polju obrazovanja odraslih, metodologija rada na kursu prilagođena je švedskim principima obrazovanja odraslih, u kojem je polaznik u fokusu, a učenje se odvija kroz aktivno učešće učesnika i međusobnu interakciju.

VRIJEME I MJESTO REALIZACIJE KURSA

Cjelokupan program kursa traje 64 časa, a obuhvata dva nivoa A1 i A2.
Časovi će se održavati dva puta sedmično u trajanju od 90 minuta, PONEDJELJKOM i SRIJEDOM 16:30 – 18:00 h. Kurs se održava u prostorijama Udruženja u centru grada, na adresi Mirze Delibašića br. 9 – stan lijevo (preko puta Osnovne škole “Centar”).

Planirano je da grupa počne sa radom 20.11.2017. godine, ili nakon navedenog datuma, a u momentu prijave dovoljnog broja polaznika (minimalno osam polaznika).

PRIZNAVANJE KURSA
Nakon realizovanog kursa polaznici će imati mogućnost polaganja testa na osnovu čega će dobiti uvjerenje Agora centra o učešću na kursu i poznavanju određenog nivoa znanja.

U slučaju potrebe polaznika za međunarodno priznatim certifikatom, Agora centar će osigurati informacije o najpovoljnijim mogućnostima za polaganje međunarodnog Swedex testa za švedski jezik koji je izrađen na Folkuniversitetet u Gothenburgu, Švedskoj. (http://www.folkuniversitetet.se/In-English/Swedex_In_English/)
Predviđeni plan i program kursa osposobljava polaznike za polaganje Swedex testa.
Polaganje ovog testa je nezavisno od kursa švedskog jezika, te ne ulazi u cijenu kursa.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA
Cijena kursa iznosi 480KM, uz mogućnost plaćanja na ČETIRI RATE.
Za rezervaciju mjesta u grupi za učenje potrebno je platiti 20KM prilikom prijave, pri čemu će isti iznos biti uračunat u cijenu prve rate.

Uplatu možete izvršiti na blagajni Udruženja u Agora centru u Simin Hanu, radnim danom od 08:00 do 16:00h ILI putem računa u banci, račun broj: 1321-0020-1365-7152.

Cijena uključuje izvođenje nastave po planu i programu (64 časa), periodično praćenje napretka u sticanju znanja, radionice komunikacije, testiranje i izdavanje uvjerenja Agora centra. Cijena ne obuhvata polaganje međunarodnog testa.
U slučaju da dvije osobe iz jednog domaćinstva učestvuju na kursu, ostvaruju pravo na popust u ukupnom iznosu od 5% (pri čemu je potrebno priložiti dokaz u vidu kućne liste).

PRIJAVITI SE MOŽETE PUTEM PRIJAVNOG OBRASCA, DO 19.11.2017. GODINE.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefon broj 035 312 930/931.