Kurs programiranja: WordPress

UG Agora, društveno edukativni centar za otvoreno obrazovanje i cjeloživotno učenje pokreće kurs web programiranja, te ovim putem poziva zainteresovane građane da se prijave do 04.novembra 2016.godine.

Prijaviti se možete putem linka: LINK ZA PRIJAVU

programiranje-webOpis Kursa
Kurs web programiranja namijenjen je svim pojedincima koji žele naučiti kako izraditi i uređivati web stranice, bilo da imaju potrebu za web promocijom ličnih ili poslovnih sadržaja ili žele steći znanje koje će ponuditi na slobodnom tržištu i tako stvoriti prilike za dodatnu zaradu. Kurs je baziran na sticaju praktičnih u upotrebljivih znanja i vještina, pa će tako polaznici tokom kursa učiti kroz praktičan rad. Nakon završene obuke polaznici će imati izrađen prvi web site.

Zašto web programiranje?
IT industrija je pored, finansijskog i medicinskog sektora najprofitabilnija grana u svijetu. U BiH IT sektor pruža velike prilike za razvoj i stvaranje novih radnih mjesta što pokazuje i činjenice da :
– IT sektor u BiH je proteklih pet godina ostvario rast od čak 72%
– Broj zaposlenih u IT sektoru je u stalnom porastu, te je u proteklih pet godina porastao za čak 66%
– IT kompanije su u stalnoj potrazi za novim uposlenicima.

Osim toga, znanje iz IT-a omogućava da ponudite svoje usluge na slobodnom tržištu širokom spektru klijenata od manjih i većih lokalnih kompanija, tako i klijentima na svjetskom tržištu. Uz znanje stečeno na kursu i malo spretnosti moći ćete ponuditi svoje usluge na tržištu i direktno povećati mogućnosti za honorarni posao. Osim toga, stečeno znanje može biti polazna osnova za dalje vidove usavršavanja i učenja u oblasti programiranja, izrade mobilnih aplikacija i sl.

Kome je kurs namijenjen?
– Pojedincima koji zele naučiti na brz i jednostavan način izraditi web stranice u WordPressu
– Web dizajnerima koji zele proširiti paletu usluga, te tako klijentima ponuditi kompletno
rješenje za njihov web site
– Uposlenima u organizacijama civilnog društva ili malim poduzetnicima koje imaju potrebu za
boljom web promocijom
– Nezaposlenim osobama koje žele povećati izglede za honorarnu zaradu i mogućnosti za
zaposlenje

Po završetku kursa polaznik će biti osposobljen da:
– Samostalno izrađuje web stranice u WordPressu
– Kreira lokalni server
– Instalira temu i ostale potrebne softvere
– Uredi strukturu web stranice u skladu sa zahtjevima klijenta (podstranice, sadržaji, povezanost
sa društvenim mrežama i sl)
– Instalira web stranicu na internet
– Vrši održavanje web stranice (reorganizacija strukture, sadržaja i sl)
– Restrukturira web stranicu u skladu sa potrebama klijenta

Potrebno predznanje:
Da bi pratio sadržaj kursa i uspješno savladao program polaznik treba imati:
– Osnovu informatičku pismenost (izrada, izmena, brisanje dokumenata i iskustvo u radu sa Windows oprerativnim sistemom),
– Osnovno poznavanje rada na internetu (poznavanje pojma web sajta, upotreba e-maila),
– Motivaciju za savladavanje gradiva.

Vremenski okvir realizacije kursa
– Program kursa obuhvata 20 časova, a kurs će biti realizovan u periodu novembar – decembar 2016. godine.
– Časovi će se održavati petkom u periodu od 18 -20:30h u prostorijama Islamskog centra (Gazi Turali-begov vakuf – ul. Turalibegova – centar grada).

Cijena kursa iznosi 150KM, a moguće je platiti u dvije rate i to na sljedeći način: 110KM prilikom prijave, 40KM nakon odslušane polovine časova.
Zajedno sa Agorom napravite Vaš prvi korak u IT svijet!

Prijaviti se možete do 04.11.2016. godine putem linka: LINK ZA PRIJAVU

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 035/312 930.