KURS NORVEŠKOG JEZIKA – UPIS U TOKU!

Agora centar poziva sve zainteresovane osobe da se prijave na kurs norveškog jezika, čija realizacija počinje sredinom mjeseca februara.
Svi zainteresovani kandidati mogu upisati POČETNI  kurs.

Kurs norveškog jezika u Agora centru namijenjen je svim osobama koje žele naučiti norveški jezik zbog prilika za obrazovanje, posao, život u Norveškoj ili jednostavno zbog učenja novog jezika i kulture. Savladan početni kurs norveškog jezika u Agori omogućit će Vam da komunicirate o ličnom i društvenom životu, hobijima i putovanjima. Daće vam uvid u norveški obrazovni sistem, ekonomiju, historiju, geografiju, radno okruženje, muziku, osnove norveške književnosti i umjetnosti. Bićete u stanju da komunicirate o zdravlju, društvenim i javnim uslugama, pisanju CV. Kurs će vas provesti kroz osnove gramatike i izgovora, postavljanje pitanja i odgovora, svakodnevne riječi i fraze, komunikaciju u jednostavnim situacijama, vođenje razgovora o porodici, stanovanju i ličnoj ekonomiji, izražavanje želja i vlastitih interesovanja, čitanje i pisanje jednostavnih tekstova.

Početni nivo (A1+A2) usmjeren je na savladavanje osnovnog vokabulara i gramatike, te upoznavanja norveške kulture i nekih od dijalekata. Kurs će biti organiziran u nastavne jedinke slušanja, pisanja,  čitanja, grupnog rada, interaktivnih vježbi, igranja uloga, vježbi sa interneta, usmenih vježbi, razgovora i domaćih zadaća. Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa švedskim organizacijama koje rade u polju obrazovanja odraslih, metodologija rada na kursu prilagođena je švedskim principima obrazovanja odraslih, u kojem je polaznik u fokusu, a učenje se odvija kroz aktivno učešće učesnika i međusobnu interakciju.

VRIJEME I MJESTO REALIZACIJE KURSA
Početni kurs koji obuhvata nivoe A1 i A2 traje 64 časa, koji će biti realizovani tokom četiri mjeseca u sljedećim terminima:
– utorkom i četvrtkom 18.00-19.30h.

Realizacija časova planirana je od 21.02.2020. godine. Prijaviti se možete putem PRIJAVNOG OBRASCA do 24.02.2020. godine.
Nastava se realizuje u prostorijama Udruženja u centru grada, na adresi MaršalaTita br. 109  (preko puta Robota u gradu).

PRIZNAVANJE KURSA
Nakon realizovanog kursa polaznici će imati mogućnost polaganja testa na osnovu čega će dobiti uvjerenje Agora centra o učešću na kursu i poznavanju određenog nivoa znanja.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA
Cijena četveromjesečnog kursa iznosi 480KM, uz mogućnost plaćanja na ČETIRI RATE.
Za rezervaciju mjesta u grupi za učenje potrebno je platiti 20KM prilikom prijave, pri čemu će isti iznos biti uračunat u cijenu prve rate.

Uplatu možete izvršiti na blagajni Udruženja u Agora centru u Simin Hanu, radnim danom od 08:00 do 16:00h ILI putem računa u banci, račun broj: 1321-0020-1365-7152.

Cijena uključuje izvođenje nastave po planu i programu (64 časa), periodično praćenje napretka u sticanju znanja, radionice komunikacije, testiranje i izdavanje uvjerenja Agora centra.
U slučaju da dvije osobe iz jednog domaćinstva učestvuju na kursu, ostvaruju pravo na popust u ukupnom iznosu od 5% (pri čemu je potrebno priložiti dokaz u vidu kućne liste). Popust se ostvaruje u četvrtom mjesecu edukacije.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefon broj 035 312 930/931 ILI putem maila na agora@agoracentar.org.

Napomena: Udruženje ne vrši povrat novca u slučaju otkazivanja prijave.