KURS NORVEŠKOG JEZIKA – UPIS U TOKU!

KURS NORVEŠKOG JEZIKA – POČETNI  NIVO

Agora centar poziva sve zainteresovane osobe da se prijave na kurs norveškog jezika, čija realizacija počinje sredinom mjeseca septembra. Svi zainteresovani kandidati mogu upisati POČETNI  kurs.                                                                   

OPIS KURSA
Kurs norveškog jezika u Agora centru namijenjen je svim osobama koje žele naučiti norveški jezik zbog prilika za obrazovanje, posao, život u Norveškoj ili jednostavno zbog učenja novog jezika i kulture. Savladan početni kurs norveškog jezika u Agori omogućit će Vam  da komunicirate o ličnom i društvenom životu, hobijima i putovanjima. Daće vam uvid u norveški obrazovni sistem, ekonomiju, historiju, geografiju, radno okruženje, muziku, osnove norveške književnosti i umjetnosti. Bićete u stanju da komunicirate o zdravlju, društvenim i javnim uslugama, pisanju CV. Kurs će vas provesti kroz osnove gramatike i izgovora, postavljanje pitanja i odgovora, svakodnevne riječi i fraze, komunikaciju u jednostavnim situacijama, vođenje razgovora o porodici, stanovanju i ličnoj ekonomiji, izražavanje želja i vlastitih interesovanja, čitanje i pisanje jednostavnih tekstova.

Početni nivo (A1+A2) usmjeren je na savladavanje osnovnog vokabulara i gramatike, te upoznavanja norveške kulture i nekih od dijalekata. Kurs će biti organiziran u nastavne jedinke slušanja, pisanja,  čitanja, grupnog rada, interaktivnih vježbi, igranja uloga, vježbi sa interneta, usmenih vježbi, razgovora i domaćih zadaća. Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa švedskim organizacijama koje rade u polju obrazovanja odraslih, metodologija rada na kursu prilagođena je švedskim principima obrazovanja odraslih, u kojem je polaznik u fokusu, a učenje se odvija kroz aktivno učešće učesnika i međusobnu interakciju.

VRIJEME I MJESTO REALIZACIJE KURSA
Početni kurs koji obuhvata nivoe A1 i A2 traje 64 časa, koji će biti realizovani tokom četiri mjeseca u sljedećim terminima:
– utorkom i četvrtkom 18.00-19.30h.

Realizacija časova planirana je od 17.09.2019. godine. Prijaviti se možete putem PRIJAVNOG OBRASCA do 15.09.2019. godine.
Nastava se realizuje u prostorijama Udruženja u centru grada, na adresi MaršalaTita br. 109  (preko puta Robota u gradu).

PRIZNAVANJE KURSA
Nakon realizovanog kursa polaznici će imati mogućnost polaganja testa na osnovu čega će dobiti uvjerenje Agora centra o učešću na kursu i poznavanju određenog nivoa znanja.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA
Cijena četveromjesečnog kursa iznosi 480KM, uz mogućnost plaćanja na ČETIRI RATE.
Za rezervaciju mjesta u grupi za učenje potrebno je platiti 20KM prilikom prijave, pri čemu će isti iznos biti uračunat u cijenu prve rate.

Uplatu možete izvršiti na blagajni Udruženja u Agora centru u Simin Hanu, radnim danom od 08:00 do 16:00h ILI putem računa u banci, račun broj: 1321-0020-1365-7152.

Cijena uključuje izvođenje nastave po planu i programu (64 časa), periodično praćenje napretka u sticanju znanja, radionice komunikacije, testiranje i izdavanje uvjerenja Agora centra.
U slučaju da dvije osobe iz jednog domaćinstva učestvuju na kursu, ostvaruju pravo na popust u ukupnom iznosu od 5% (pri čemu je potrebno priložiti dokaz u vidu kućne liste). Popust se ostvaruje u četvrtom mjesecu edukacije.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefon broj 035 312 930/931 ILI putem maila na agora@agoracentar.org.

Napomena: Udruženje ne vrši povrat novca u slučaju otkazivanja prijave.