01.12.2016.

Informatika

Računar koristiš samo za učešće na društvenim mrežama, internet pretrage i zabavu?
Dodajmo mu još neke upotrebne funkcije zajedno kroz KURS INFORMATIKE u Agora centru!

Neke procjene govore da je procenat informatički nepismenih građana u BiH između 40 – 50%, a ovakvi podaci stavljalju nas daleko iza evropske, pa čak i pismenosti zemalja u okruženju.
Nemoj biti dio statistike!

Kurs informatike Agora centra obuhvata osnove rada na računaru i programski obrađuje:

  • Osnovni koncept Infromacionih tehnologija – Osnove IT
  • Upotreba računara i upravljanje file-ovima 
  • Izrada i uređivanje teksta
  • Proračunske tablice
  • Pezentacije
  • Informacije i komunikacije – Internet /Web mail

12687964_811431998982670_8139554433991497939_nŠta nudi kurs u Agora centru?
Po završetku krusa polaznik je osposobljen da samostalno izrađuje i vrši korekcije na tekstovima, izrađuje, uređuje i koristi proračunske tablice, izrađuje prezentacije, te da samostalno koristi internet pretraživače, koristi e-mail, te da koristi društvene mreže.

Nastavni kadar
Nastavu izvode stručni i iskusni voditelji osposobljeni za realizaciju nastave, koji su pored dodiplomskog studija uključeni u kontinuirani internacionalni program obuke iz oblasti inovativnih metoda obrazovanja odraslih.

Dodatna vrijednost
Izborom Agora centra za partnera podržavate razvoj neformalnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, jer se sav višak prihoda od kurseva usmjerava u organizaciju subvencioniranih obrazovnih programa za nezaposlene i socijalno ugrožene kategorije građana (nezaposlene mlade, žene i djecu).

Gradimo zajedno društvo znanja!

Kada se mogu prijaviti na kurs?
Agora tokom godine redovno objavljuje pozive za formiranje grupa za učenje informatike, te pratite sekciju na našoj web stranici Upisi u toku.
Ukoliko imate već formiranu grupu moguće je sa učenjem krenuti uvijek.

Kada će biti organizovani subvencionirani kursevi?
Agora svakodnevno nastoji osigurati sredstva iz zajednice kako bi osigurala subvencionirane i povoljne kurseve za ranjive kategorije društva. U skladu sa prilivom sredstava nastojat ćemo dva puta godišnje objaviti pozive za subvencionirane kurseve