ŠVEDSKI JEZIK ZA POČETNIKE (za djecu i odrasle)

Agora centar pokreće kurs švedskog jezika za početnike. Samo u Agora centru savladajte osnove švedskog jezika i upoznajte se sa švedskom kulturom radeći po principima švedskog obrazovanja odraslih folkbilding-a.

Svi zainteresovani pojedinci se mogu prijaviti na linku  ŠVEDSKI ZA POČETNIKE ili na telefon broj 035 312 930/1 do 28. februara 2017.godine.

Opis kursa 

Kurs švedskog jezika u Agora centru namijenjen je svim osobama koje žele naučiti švedski jezik zbog prilika za obrazovanje, posao, život u Švedskoj ili jednostavno zbog učenja novog jezika i kulture.
Savladan kurs švedskog jezika u Agori omogućit će Vam komunikaciju na osnovnom nivou koja podrazumijeva mogućnost razumijevanja i sporazumijevanja iz svakodnevnih oblasti, kao što su razgovor o sebi i porodici, snalaženje u kupovini, restoranu, saobraćaju, razgovor o onome što volimo ili ne volimo, razgovor o planovima za budućnost, osnovne informacije o švedskom obrazovnom sistemu i sl.

Kurs švedskog jezika obuhvata nivoe A1 i A2, a usmjeren je na savladavanje osnovnog vokabulara i gramatike, te upoznavanja švedske kulture i nekih od dijalekata. Plan i program kursa predviđa fokus na koverzacijske sposobnosti kroz postepeno uvođenje gramatike.

Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa švedskim organizacijama koje rade u polju obrazovanja odraslih, metodologija rada na kursu prilagođena je švedskim principima obrazovanja odraslih, u kojem je polaznik u fokusu, a učenje se odvija kroz aktivno učešće učesnika i međusobnu interakciju.

Vremenski okvir kursa
Cjelokupan program kursa traje 64 časa, a obuhvata dva nivoa A1 i A2.
Nakon realizovanog prvog nivoa (32 časa), u dogovoru sa grupom moguće je organizovati pauzu ili odmah nastaviti sa radom.
Časovi će se održavati u prostorijama Islamskog centra (Turalibegova ulica), dva puta sedmično u trajanju od 90 minuta u terminima utorak i četvrtak od 16:30 – 18:00h.
Grupa će početi sa radom u momentu prijave dovoljnog broja polaznika (min 8 – max 12 osoba).

Priznavanje kursa
Nakon realizovanog kursa polaznici će imati mogućnost polaganja testa na osnovu koje će dobiti uvjerenje Agora centra o učešću na kursu i poznavanju određenog nivoa znanja.

U slučaju potrebe polaznika za međunarodno priznatim certifikatom, Agora centar će osigurati informacije o najpovoljnijim mogućnostima za polaganje međunarodnog Swedex testa za švedski jezik koji je izrađen na Folkuniversitetet u Gothenburgu, Švedskoj. (http://www.folkuniversitetet.se/In-English/Swedex_In_English/)
Predviđeni plan i program kursa osposobljava polaznike za polaganje Swedex testa.
Polaganje ovog testa je nezavisno od kursa švedskog jezika, te ne ulazi u cijenu kursa.

Cijena i način plaćanja
Cijena kursa iznosi 480KM, uz mogućnost plaćanja na 4 rate. Za rezervaciju mjesta u grupi za učenje potrebno je platiti 20KM prilikom prijave, pri čemu će isti iznos biti uračunat u cijenu prve rate.

Cijena uključuje izvođenje nastave po planu i programu (64 časa), periodično praćenje napretka u sticanju znanja, radionice komunikacije, testiranje i izdavanje uvjerenja Agora centra. Cijena ne obuhvata polaganje međunarodnog testa.
U slučaju da dvije osobe iz jednog domaćinstva učestvuju na kursu, ostvaruju pravo na popust u ukupnom iznosu od 5% (pri čemu je potrebno priložiti dokaz u vidu kućne liste).

Kurs za djecu
Kurs za djecu odvijaće se po posebnom progamu prilagođenom djeci. Časovi će se održavati subotom u terminu od 13:00 – 14:30h. Cijena nivoa A1 iznosi (30KM mjesečno).

Link za prijavu: PRIJAVA NA KURS ŠVEDSKI ZA POČETNIKE (Rok za prijavu za ovu grupu je završen) Interes za učeščće možete iskazati na mail agora@agoracentar.org

Rok za upis 28.02. 2017.godine.
Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na telefon broj 035 312 930/931.